27 paź 2016

27 paź 2016

E-rejestr przewoźników drogowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

21/10 br. została przyjęta przez Senat nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która wprowadza między innymi Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorstw Transportu Drogowego. Z uwagi na wniesione przez Senat poprawki, ustawa musi wrócić do Sejmu. Konieczność stworzenia przedmiotowego rejestru  wynika z Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,  a Polska winna wywiązać się z tego obowiązku do końca 2012 r. TSUE wydał ostatnio wyrok, w którym stwierdził niewywiązanie się Polski z w/w rozporządzenia zobowiązując jednocześnie do niezwłocznego wdrożenia rejestru. Oprócz danych o przewoźnikach,  rejestr będzie zawierał dane o naruszeniach, których dopuścił się dany podmiot, będzie służył informacjami podlegającymi wymianie z organami kontrolnymi innych krajów unijnych.   (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet