26 maj 2021

26 maj 2021

e CMR – nowe informacje

Przez:

Sekcja: Aktualności

Do wdrożenia elektronicznego listu przewozowego brakuje tylko uzgodnienia przez ONZ standardu uwierzytelnienia cyfrowego podpisu.

Od 2026 roku elektroniczne listy przewozowe będą obowiązkowe w UE. Tymczasem aby to rozwiązanie mogło być zastosowane, musi być przyjęte na całym świecie. ONZ podaje, że Protokół dodatkowy eCMR ratyfikowało 29 państw Europy i Azji, a w trakcie ratyfikacji są m.in. Niemcy, Włochy, Grecja i Chorwacja. Protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), dotyczący stosowania elektronicznego listu przewozowego wszedł w życie w Polsce 11 września 2019 roku.

Europejska Komisja Gospodarcza ONZ w Genewie powołała specjalną grupę roboczą, której celem jest opracowanie wytycznych dla systemu, który będzie w stanie odczytywać dane listu przewozowego zawarte na nośnikach elektronicznych.

Polskie Ministerstwo Infrastruktury pozytywnie odnosi się do możliwości przedstawiania organowi celnemu danych CMR w formie innej niż papierowa lub PDF i uczestniczy w inicjatywach zmierzających do elektronizacji tego dokumentu. Obecnie Estonia, przy wsparciu Polski, Litwy i Łotwy przygotowuje na najbliższe posiedzenie Rady UE ds. Transport, Telekomunikacji i Energii dokument informacyjny, zachęcający do przyspieszenia prac na rzecz wprowadzenia elektronicznych dokumentów transportowych w UE

List przewozowy CMR jest wykorzystywany jest jako załącznik do zgłoszeń celnych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że jest przygotowane zarówno do przyjmowania listów papierowych jak i elektronicznych.

Projekt eCMR skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców. – Duże znaczenie będzie miało zaangażowanie Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU), organizacji skupiającej organizacje przewoźników drogowych z wielu państw, w prace EKG ONZ – uważa Huptyś.

Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 23.05.2021 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet