1 wrz 2020

1 wrz 2020

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. z 30 czerwca 2020 r. poz. 1154)

Zmiany dokonane w załącznikach do rozporządzenia dotyczą potwierdzania kwalifikacji zawodowych: technika spawalnictwa, technika logistyka oraz technika pojazdów samochodowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie 01 września 2020 r. ( Źródło: DGP e – wydanie z dn. 01.09.2020 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet