9 kwi 2021

9 kwi 2021

Definicja transakcji kontrolowanej – projekt interpretacji ogólnej w konsultacjach

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje podatkowe projektu interpretacji ogólnej  precyzującej pojęcie transakcji kontrolowanej.

To odpowiedź na zgłaszane przez podatników rozbieżności w interpretacji przepisów.

Pojęcie transakcji kontrolowanej obejmuje wszelkie działania podejmowane przez podatników z podmiotami powiązanymi o różnorodnym charakterze i celu. Wprowadzenie szerokiej definicji, określonej ustawą z 2019 roku, miało ma na celu objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym nie tylko rutynowych, podstawowych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, ale również innych zdarzeń, które mogą nie stanowić transakcji w potocznym rozumieniu tego słowa. Dotyczy to m.in. procesów restrukturyzacji, umów spółki osobowej czy umów o współpracy.

Każdorazowo podatnik analizując obowiązki dokumentacyjne, powinien możliwie szeroko rozpatrywać działania gospodarcze podejmowane z podmiotami powiązanymi i analizować je pod kątem obowiązku dokumentacyjnego.

Projekt interpretacji porządkując wykładnię, objaśnia także co nie stanowi transakcji kontrolowanej. A są to m.in. wypłata dywidendy, wniesienie dopłat czy inne czynności kształtowane przepisami KSH, gdy strony nie mają obiektywnie wpływu na ich warunki.

Konsultacje podatkowe są otwarte dla wszystkich podmiotów do dnia 30 kwietnia 2021 r. (www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet