31 sie 2017

31 sie 2017

DCT – modernizacja bocznicy kolejowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

DCT Gdańsk ogłasza przetarg  na projekt rozbudowy i  przebudowy bocznicy kolejowej na swoim terenie. Oprócz sporządzenia dokumentacji wykonawca będzie pełnił także nadzór nad późniejszymi robotami budowlanymi. Prace projektowe  obejmą:  zaprojektowanie fundamentu wraz z szyną dla suwnicy typu RMG na odcinku 750 m od strony lasu, wydłużenia istniejącego fundamentu oraz szyny podsuwnicowej zlokalizowanego od strony terminalu w obu kierunkach do długości zapewniającej obsługę składów kolejowych na długości użytkowej wynoszącej minimum 750 m, nawierzchni terminalowej (ok. 2,5 ha) w obrębie wschodniej granicy bocznicy, wydłużenia istniejących czterech torów z obecnej długości użytkowej wynoszącej około 620 m do minimalnej długości użytkowej wynoszącej ok. 750 m, rozbudowy bocznicy kolejowej o kolejne 2-3 tory, a także sporządzenie projektu rozbiórki wymaganych elementów infrastruktury.        (źr. www.portalmorski.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet