15 kwi 2022

15 kwi 2022

Czerwona Droga w przygotowaniu.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Czerwona Droga w Gdyni połączy istniejącą sieć dróg szybkiego ruchu z Portem Gdynia.

GDDKiA, Ministerstwo Infrastruktury i Centralny Port Komunikacyjny podpisały porozumienie w sprawie sfinansowania prac przygotowawczych do budowy Drogi Czerwonej w Gdyni. Przygotowanie obejmuje m.in. opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Proces przebiegać będzie przy bieżącej współpracy z Zarządem Portu Morskiego Gdynia.

Droga Czerwona ma bezpośrednio połączyć Port Gdynia z istniejącą siecią dróg szybkiego ruchu, w tym z trasą S6. Nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi od Portu Gdynia do węzła Gdynia Chylonia w miejscu skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta. Obecna droga nie spełnia wymogów dotyczących nośności, a Droga Czerwona takich ograniczeń nie będzie miała.

Droga Czerwona przewidziana została jako droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), a z pozostałą siecią będzie skomunikowana poprzez pięć węzłów drogowych. Przewidziano również realizację infrastruktury dla pieszych i rowerzystów w postaci kładek oraz tuneli. Inwestycja składać się będzie z trzech odcinków o łącznej długości ok. 9 km.

Realizacja inwestycji ma odbywać się w latach 2022-2025.(Źr.www.moto.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet