9 lis 2017

9 lis 2017

Ciekawe wyniki badania zgodności aktualnej tary kontenerów z tarą wg. tabliczki uznania kontenera za bezpieczny

Przez:

Sekcja: Aktualności

Badanie takie przeprowadziło zrzeszenie producentów owoców cytrusowych (Citrus Growers’ Association) z Republiki Południowej Afryki. Badaniu (badano kontenery 40” chłodnicze) poddano co prawda 55 kontenerów z ilości 1,5 mln w obrocie, nie mniej jednak potwierdziło ono, że aktualna rzeczywista tara często była wyższa od tary zadeklarowanej w tabliczce uznania kontenera. Taka różnica w oczywisty sposób ma wpływ na deklarację masy brutto kontenera składaną przez załadowcę rodząc ryzyko odpowiedzialności za ew. przeładowanie kontenera i jego konsekwencje prawne. Końcowe wnioski z badania wskazują na fakt, iż tara z tabliczki nie jest wiarygodnym źródłem dla ustalenia tary kontenera. Autorzy badania wskazują, że dla oceny zjawiska w skali globalnej wskazane jest pogłębione badanie, aczkolwiek wyniki ich badania mają służyć zwróceniu uwagi na niepokojące zjawisko. Na 55 analizowanych kontenerów – 11 było lżejszych od tary wynikającej z tabliczki, tylko w przypadku 1 kontenera waga była zgodna, ale 43 kontenery posiadały tarę powyżej zadeklarowanej. W przypadku wszystkich kontenerów nie można było ustalić jednej pojedynczej przyczyny różnicy w tarze, która sięgała nawet 18%.     (żr. CLECAT MAR 2017/116 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet