15 kwi 2021

15 kwi 2021

Chiny kupują porty i terminale na jedwabnym szlaku

Przez:

Sekcja: Aktualności

Około 1,3 biliona dolarów wydadzą Chiny do 2027 r. na program infrastrukturalny w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku – prognozuje Morgan Stanley. Jego podstawowym elementem jest rozwój Maritime Silk Road. W ramach tego projektu Chiny przeznaczają miliardy dolarów na przejęcia i inwestycje w portach morskich poza granicami Chin. Szczególną uwagę zwrócono na region Indo-Pacyfiku, Afryki oraz Unii Europejskiej. Jego ważną częścią jest również zwiększenie aktywności na Północnym Szlaku Morskiem.

Łącznie Chiny wydały już około 200 mld dolarów na inwestycje infrastrukturalne, w tym przejęcia portów lub terminali morskich. Inwestycje w portach w ciągu ostatniej dekady zapewniły Chinom dostęp do strategicznych portów morskich w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku. Od  2010 r. chińskie firmy zainwestowały w 25 dużych projektów portowych w 18 krajach do wynika z dokumentacji upublicznionej przez Nikkei. Niektóre projekty napotkały lokalny opór związków zawodowych lub lokalnych zarządów. Jednak większość portów, gdzie zrealizowano chińskie inwestycje, rozwija się nadspodziewanie dobrze.

Niektórzy politycy aktywność Chin oceniają w kategoriach geostrategicznych oraz polityczno-wojskowych. Jednak w oficjalnych dokumentach Nowego Jedwabnego Szlaku (funkcjonującego jako Belt and Road Initiative – BRI) oraz w opracowaniu Maritime Silk Road kładzie się nacisk na uzyskiwanie korzyści dla wszystkich stron uczestniczących w programach. Wyznaczyły one Chinom trzy priorytetowe obszary współpracy gospodarczej:  infrastruktura,  innowacyjne technologie oraz przemysły przyjazne środowisku. Dla Polski i krajów Europy Środkowej szczególnie ważna jest część aktywności podejmowana w ramach porozumienia “17+1”. „Dla Polski istotne jest, by te szlaki przechodziły przez nasze porty morskie Gdańsk, Gdynia czy Szczecin-Świnoujście. W przypadku ruchu towarowego przybywającego do Europy morzem, naturalnym zapleczem dla polskich portów, są inne kraje Grupy Wyszehradzkiej, czy też nienależące do formatu Białoruś i Ukraina” – wyjaśniał w ubr. nasz udział w tym formacie Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w rozmowie z przedstawicielem Instytutu Boyma. Po okresie aktywnego rozwoju w strefach przemysłowych Państwa Środka, chińskie państwowe korporacje silnie zaangażowały się w rynek przeładunków morskich w Europie i  kontrolują obecnie około jednej dziesiątej całej europejskiego potencjału przeładunkowego. Przejęcia w portach są materialnym efektem przemyślanej i konsekwentnej realizacji projektu BRI, którego strategicznym zadaniem jest połączenie Chin z Europą szlakami morskimi i lądowymi. Więcej informacji na ten temat na stronie: Chiny kupują porty i terminale na Jedwabnym Szlaku – GospodarkaMorska.pl (Źr.www.gospodarkamorska.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet