18 mar 2018

18 mar 2018

Ceny transferowe- rozporządzenie w sprawie terminów

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Dz.U z 15 marca 2018r. poz.555 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej.

Przedłużenie terminów dotyczy podatników ustawy PIT i ustawy CIT, na których ciążą obowiązki do wykonania czynności polegających na sporządzeniu dokumentacji podatkowej, złożeniu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej i dołączeniu uproszczonego sprawozdania. Przedłużenie terminów na mocy rozporządzenia do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego odnosi się do :

-sporządzenia dokumentacji podatkowej wskazanych w art. 25a ust. 2f i 2i ustawy PIT oraz art. 9a ust. 2f i 2i ustawy CIT,

-złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej wskazanych w art. 25a ust. 7 ustawy PIT i art. 9a ust. 7 ustawy CIT oraz

-dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania wynikających z art. 45 ust. 9 ustawy PIT i art. 27 ust. 5 ustawy CIT.

Podatnicy, którzy skorzystają z wydłużonego terminu do złożenia uproszczonego sprawozdania będą obowiązani w dotychczasowym terminie (tj. co do zasady do 30 kwietnia lub do końca trzeciego miesiąca po zakończonym roku podatkowym) złożyć zeznanie podatkowe (np. PIT-36, PIT-36L, CIT-8, CIT-8a, CIT-8b). Natomiast dołączenie uproszczonego sprawozdania (PIT/TP i CIT/TP) do złożonego wcześniej zeznania podatkowego będzie mogło nastąpić  w terminie późniejszym w związku z wydłużeniem terminu jego złożenia o 5 miesięcy
w przypadku PIT/TP i 6 miesięcy w przypadku CIT/TP. (źr.dziennikustaw.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet