31 mar 2020

31 mar 2020

CBER – wystąpienie Clecat do KE

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, CLECAT wspólnie z europejskimi organizacjami skupiającymi załadowców, porty, terminale oraz pracowników tych instytucji wystosował pismo do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Pani Ursuli von der Leyen dotyczące dalszego wyłączenia linii żeglugowych z ogólnych zasad konkurencji w UE (CBER)  – na okres kolejnych 4-ch lat.

Pismo wyraża głębokie niezadowolenie i rozczarowanie wszystkich jego sygnatariuszy decyzja podjętą przez Komisje Europejska o przedłużeniu tych  nadzwyczajnych ułatwień i uprawnień  dla linii żeglugowych, bez żadnych modyfikacji ich  treści i warunków.

Pismo podkreśla, ze art. 101(1) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zabrania porozumień pomiędzy firmami które ograniczają konkurencje . Tym niemniej, linie żeglugowe od r. 1995 korzystają z nadzwyczajnych uprawnień pozostających w całkowitej sprzeczności z tym artykułem.

W trakcie konsultacji przed podjęciem omawianej decyzji, organizacje – sygnatariusze pisma oraz niezależne raporty wskazywały , ze te nadzwyczajne uprawnienia linii żeglugowych nie przyniosły żadnych korzyści załadowcom i klientom linii a nawet  działania linii żeglugowych były niekorzystne dla klientów.

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji UE ( DG Comp) była informowana, ze obecne ramy prawne obowiązujące linie żeglugowe stały się nieaktualne i przestarzale w sytuacji, gdy większość linii działa w ramach aliansów  a koncentracja rynkowa wzrasta.

Niestety, DG Comp nie wzięła pod uwagę tych opinii i uwag, zaś Komisarz Vestager nie spotkała się z członkami sygnujących pismo organizacji celem ich wysłuchania.

Pismo podkreśla na koniec, ze przedłużenie wyłączenia linii żeglugowych z zasad art. 101(1) spowoduje negatywne konsekwencje dla firm i pracowników sektora logistyki i łańcucha dostaw Unii Europejskiej. (op. JS)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet