24 mar 2023

24 mar 2023

Brytyjski VAT nadal neutralny dla rozliczenia CIT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Podatek od towarów i usług rozliczony na terytorium Wielkiej Brytanii po jej wystąpieniu z UE, nie podlega uwzględnieniu w przychodach podatkowych i kosztach uzyskania przychodów – na takich samych zasadach, jak polski i unijny VAT.

Tak wynika z wyroku NSA z 14.02.2023 r. (II FSK 1050/22). Sąd potwierdził tym samym stanowisko WSA w Warszawie, zajęte w wyroku z 28.04.2022 r. (III SA/Wa 2408/21), że do brytyjskiego podatku mają zastosowanie odpowiednie regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnoszące się do podatku od towarów i usług, tj. art. 12 ust. 4 pkt 9 oraz art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a i b, a zatem:

  • przychodem spółki jest wynikająca z wystawionych faktur kwota netto, tj. bez brytyjskiego VAT,
  • do kosztów uzyskania przychodów spółka może zaliczyć wydatki ponoszone na terytorium Wielkiej Brytanii z tytułu zakupu towarów w kwocie netto, tj. pomniejszonej o zapłacony brytyjski VAT, podlegający odliczeniu. Zapłacony do brytyjskiego US brytyjski VAT z tytułu wystawionych przez spółkę faktur sprzedażowych nie jest dla niej takim kosztem..Więcej informacji na ten temat na stronie: Brytyjski VAT nadal neutralny dla rozliczenia CIT (rachunkowosc.com.pl)(Źr.www.rachunkowość.com.pl-K.O.)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet