10 gru 2018

10 gru 2018

BIMCO kończy prace nad klauzulą „cyber security clause” w umowach czarterowych i innych umowach

Przez:

Sekcja: Aktualności

BIMCO finalizuje prace nad „cyber security clause”, która znajdzie zastosowanie w umowach czarterowych i innych. Inicjatywa ta ma związek z cyber atakami na Maersk, Cosco czy firmę brokerską Clarksons. Klauzula będzie zobowiązywać strony kontraktu do posiadania planu i procedur zabezpieczających ich systemy komputerowe i dane, a także zdolności do natychmiastowego i skutecznego reagowania na tego typu incydent. Klauzula zobowiązuje stronę dotkniętą atakiem do szybkiego powiadomienia strony kontraktu, tak aby umożliwić partnerowi podjęcie koniecznych środków zaradczych. BIMCO dodaje, że „cyber security clause” została opracowana z myślą o szerokiej gamie kontraktów, co oznacza, że może być także stosowana z kontraktach z dostawcami usług takimi jak brokerzy czy agenci.  Wg. BIMCO klauzula winna spełnić dwie ważne funkcje: zwiększyć świadomość ryzyka i dostarczyć mechanizm gwarantujący, że strony kontraktu posiadają odpowiednie procedury i systemy pomocne w zminimalizowaniu ryzyka ataku, a jeżeli on nastąpi pozwalające na łagodzenie skutków takiego incydentu.    (źr. www.theloadstar.co.uk – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet