10 lis 2020

10 lis 2020

Białoruś -wizy da kierowców

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ze względu na bardzo trudną sytuację kadrową w polskich urzędach konsularnych na Białorusi, spowodowaną decyzjami władz Republiki Białorusi, ograniczającymi personel dyplomatyczno-konsularny we wszystkich polskich urzędach konsularnych, wydawanie wiz zostało ograniczone. Niemniej jednak procedury wizowe nie zostały wstrzymane.
Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku, Konsulat Generalny RP w Brześciu i Konsulat Generalny RP w Grodnie mogą pracować według innych reguł.
Przykładowo, Centrum Wizowe w Brześciu będzie przyjmować klientów na podstawie uprzednio zarezerwowanego terminu przez system rejestracji online. Na podstawie informacji uzyskanych w Konsulacie Generalnym RP w Brześciu kierowca zamierzający złożyć wniosek o wydanie wizy z prawem do pracy w Centrum Wizowym w Brześciu ma możliwość wysłania prośby z własnego adresu e-mail na adres: info(dot)polbrest(at)vfshelpline(dot)com, dołączając kopię zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy plus dane kontaktowe do siebie.
Ze względu na dużą ilość e-maili proces rejestracji może się wydłużać, ale wszystkie wnioski zostaną zarejestrowane, zgodnie z kolejnością wpływu prośby/ e-maila.
Więcej informacji na stronie Centrum Wizowego: vfsglobal.com/poland/belarus
W przypadku otrzymania z konsulatu odmowy przyjęcia wniosków wizowych od białoruskich kierowców zatrudnionych w polskich firmach transportowych, prosimy o przesyłanie takiej korespondencji na adres: transport(at)zmpd(dot)pl  (Źr:zmpd.pl,pspdgdyniapl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet