2 mar 2016

2 mar 2016

Bezpieczeństwo w transporcie

Przez:

Sekcja: Aktualności

European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) prowadzi do 11 marca br. konsultacje w sprawie cyberbezpieczeństwa w celu zebrania informacji na temat przyszłego partnerstwa publiczno-prawnego i podjęcia odpowiednich środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa. KE i ENISA organizuje 16 marca br, w Brukseli warsztaty „Security Certification of ICT products In Europe”, które koncentrować się będą na transporcie. Warsztaty mają wspomóc KE w procesie decyzyjnym odnośnie certyfikacji pod względem bezpieczeństwa, jako istotnej części unijnej strategii zapewnienia wspólnego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji. (źr. CLECAT Newsletter nr 09/2016 /DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet