21 kwi 2021

21 kwi 2021

Bez możliwości przedłużania wiz obcokrajowcom na terytorium RP 

Przez:

Sekcja: Aktualności

16 marca 2021 r. ZMPD wystąpiło z pismem do ministra spraw zagranicznych z prośbą o jak najszybsze  podjęcie stosownych działań, w tym umożliwienia składania wniosków o wydanie wizy w Polsce, które pozwolą rozwiązać problem wydawania (przedłużania) wiz  z prawem do pracy dla zatrudnionych w Polsce zagranicznych kierowców.
W odpowiedzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że nie przewiduje się zmiany zasad składania wniosków wizowych. Wnioski wizowe nadal będzie można składać jedynie za pośrednictwem specjalnych punktów na terytorium Białorusi, Ukrainy czy pozostałych państw. (Źr.www.zmpd.zmpd.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet