19 maj 2017

19 maj 2017

Alianse kontenerowe wywołują apele o zmiany regulacji po obu stronach Atlantyku

Przez:

Sekcja: Aktualności

Regulacje dotyczące oceanicznej żeglugi zarówno w USA jak i w Europie wymagają uaktualnienia tak, aby odzwierciedlać dokonujące się w branży zmiany i pojawienie się globalnych kontenerowych aliansów. To zgodny głos ze strony praktyków. W USA Shipping Act ostatni raz został zmieniony w 1998 r. (Ocean Shipping Reform Act 1998), podczas gdy w Europie regulacje w sprawie porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy przedsiębiorstwami żeglugi liniowej (Consortia block exemption), powstały w zupełnie innych  okolicznościach i w większości też  nie przystają do aktualnej rzeczywistości. Przedstawiciel FMC (komisarz Dan Maffel) potwierdził, że nadszedł już czas do zmiany, ale nie zadeklarował , czy zmiana przybierze formę jedynie drobnych korekt w istniejących regulacjach, czy też radykalnej korekty. W USA rozważa się zmiany prawa antymonopolowego w odniesieniu do transportu morskiego w świetle zjawisk fuzji i akwizycji , bankructwa Hanjin Shipping, koncentracji ładunków handlu globalnego w rękach trzech aliansów, olbrzymiej zmiany wielkości statków i nie wykluczenia dalszego procesu konsolidacji.  W Europie Consorta block exemption będzie podlegać rewizji w 2020 r. – na dzień dzisiejszy brak decyzji czy regulacje te zostaną przedłużone. W opinii załadowców nie pełnią  one zakładanej roli. Przepisy te spotkały się z krytyką uczestników konferencji, która odbyła się ostatnio w Hamburgu  oczekujących ze strony UE większego nadzoru w kwestii konkurencji.         (źr. www.lloydslist.com – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet