23 mar 2020

23 mar 2020

Aktualizacja -nowe informacje dotyczące wykonywania transportu towarowego ograniczenia i zwolnienia w FR, LV, GB, TR, RO, DK-Stan na  22 marca 2020r:

Przez:

Sekcja: Aktualności

Turcja– wjazd kierowców do Turcji po kwarantannie

Ko1nsulat turecki od piątku 20 marca do odwołania nie wydaje wiz, a od poniedziałku 23 marca do odwołania wstrzymał wizyty wizowe.

Aby wjechać do Turcji, trzeba przejść 14-dniową kwarantannę. Ten wymóg dotyczy także transportu.

Kwarantannie muszą się poddać kierowcy z Polski, a także m.in. z Ukrainy, Kosowa, Słowenii, Węgier, Łotwy, Finlandii, Czech, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Portugalii. Pełna lista w załączeniu.

Wjazd do Turcji bez kwarantanny będzie możliwy dla tych kierowców  po 14 dniach od momentu wyjazdu ze swojego kraju.

Dania

Tymczasowe zwolnienie dla tygodniowego odpoczynku kierowców zostało przedłużone o kolejne 20 dni i dlatego będzie obowiązywać do 11 kwietnia (włącznie).

Dotyczy to zarówno regularnego tygodniowego odpoczynku, trwającego co najmniej 45 godzin, jak i skróconego tygodniowego odpoczynku, trwającego co najmniej 24 godziny – (art. 8 ust. 2 rozporządzenia 561/2006). Nadal należy przestrzegać zasad dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i codziennego odpoczynku.

Francja

Zmieniono zasady dotyczące czasu jazdy.

Dopuszczalny dzienny czas jazdy wydłużono do 10 godzin lub 11 godzin dwa razy w tygodniu.

Tygodniowy czas jazdy wydłużono do 60 godzin. Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu 2 kolejnych tygodni nie może przekroczyć 102 godzin pod warunkiem, że spełnione są zasady dotyczące czasu pracy oraz obowiązkowych odpoczynków. Zmiany będą obowiązywać przez 30 dni. Dotyczą transportu krajowego oraz międzynarodowego.

We Francji dozwolona jest załoga dwóch kierowców w kabinie (ale nie załoga trzyosobowa), o ile zachowana jest minimalna odległość 1 metra. Tak wynika z dekretu opublikowanego 20 marca oraz oficjalnej informacji potwierdzonej przez stowarzyszenia członkowskie IRU we Francji (FNTR i AFTRI)

Łotwa

Wszystkie osoby wjeżdżające na Łotwę muszą wypełnić specjalne formularze. Ten wymóg dotyczy także kierowców towarowych (w tym cudzoziemców przejeżdżających przez Łotwę).

Formularz stanowi zobowiązanie do nie odwiedzania miejsc publicznych, ale nie dotyczy parkowania i stacji tankowania.

Formularz jest dostępny w języku łotewskim, rosyjskim  i angielskim

Rumunia

Kierowcy pojazdów ciężarowych o masie przekraczającej 2,4 t,  którzy przyjeżdżają z lub przejeżdżają przez „obszary czerwone” lub „obszary żółte” nie podlegają kwarantannie ani izolacji, jeżeli na przejściu granicznym nie wykazują objawów związanych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Kierowcy są zobowiązani na przejściu granicznym do posiadania na sobie i noszenia indywidualnych środków ochrony, takich jak maska na twarz, środek dezynfekujący, rękawiczki oraz do okazania dokumentów potwierdzających trasę podróży do miejsca docelowego .

Wszystkie osoby wjeżdżające do Rumunii będą musiały wypełnić formularz. Szablony tych formularzy są dostępne w języku rumuńskim i angielskim

Wielka Brytania

Departament Transportu (DfT) wprowadził tymczasowe, ograniczone złagodzenie

egzekwowania przepisów UE dotyczących godzin pracy kierowców  w Anglii, Szkocji i Walii. Wprowadzono także tymczasowe i ograniczone złagodzenie egzekwowania przepisów dotyczących godzin pracy kierowców w Wielkiej Brytanii w Anglii, Szkocji i Walii.

Dotyczy to tych, którzy podejmują drogowy przewóz rzeczy we wszystkich sektorach, od godz. 00.01 w poniedziałek 23 marca do 23.59 we wtorek 21 kwietnia (kontynuacja odpoczynku po 5 kwietnia podlega przeglądowi).

Złagodzono zasady poprzez:

  1. a) Zastąpienie dziennego unijnego limitu jazdy na 9 godzin jednym z 11 godzin.
  2. b) Zmniejszenie dziennego zapotrzebowania na odpoczynek z 11 do 9 godzin.
  3. c) Zniesienie tygodniowego (56 godzin) i dwutygodniowego limitu jazdy (90 godzin) odpowiednio do 60 i 96 godzin.
  4. d) Odroczenie wymogu rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku po sześciodniowych 24 godzinach, po siedmiu 24-godzinnych okresach; chociaż w ciągu dwóch tygodni nadal będą wymagane dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub regularny i skrócony tygodniowy okres odpoczynku.
  5. e) Dzienne przerwy 45-minutowe po 4,5 godzinach jazdy zastąpiono wymienionymi przerwami 45 minut po 5,5 godzinach jazdy.

Kierowcy nie mogą jednocześnie korzystać z zasad „a” i „d”. Ma to na celu zapewnienie kierowcom odpowiedniego odpoczynku. Informacje DfT tutaj

Od poniedziałku 23 marca wszystkie systemy opłat dla użytkowników dróg w stolicy zostaną tymczasowo zawieszone do odwołania. Obejmuje to opłatę za zator, centralny londyński ULEZ i ogólnodostępną LEZ.

Więcej informacji, na stronie https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1843  (Źr. www.zmpd.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet