17 lis 2020

17 lis 2020

ADR, nowa informacja o ważności zaświadczeń ADR dla kierowców

Przez:

Sekcja: Aktualności

W nawiązaniu do informacji z początku trwania pandemii o podpisaniu m.in przez Polskę Umowy Multilateralnej M324 dotyczącej przedłużenia ważności zaświadczeń ADR dla kierowców, informujemy, że została podpisana nowa  Umowa M330, która jest niejako przedłużeniem poprzedniej. Zgodnie z nowo podpisaną Umową M330:

wszystkie świadectwa szkolenia kierowców, których ważność kończy się między 1 marca 2020r. a 1 lutego 2021 r., zachowują ważność do 28 lutego 2021 r. Świadectwa te odnawia się na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie doskonalącym zgodnie z 8.2.2.5 ADR i zdał egzamin zgodnie z 8.2.2.7 ADR przed 1 marca 2021 r. Nowy okres ważności rozpoczyna się z pierwotną datą wygaśnięcie dokumentu, który ma zostać przedłużony”.

„Niniejsza umowa obowiązuje do 1 marca 2021 r. w przypadku przewozu na terytorium umawiających się stron ADR – sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych Umawiających się Stron ADR, które podpisały niniejszą Umowę, a które jej nie odwołały.”

Aktualna lista krajów, które podpisały umowę M330 i jej zasady obowiązują w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych przez ich terytorium publikowana jest na stronie https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html ). Na dzień  17 listopada 2020 r. są to:

COUNTRY SIGNED
Ireland 23/10/2020
Slovakia 26/10/2020
France 26/10/2020
Czechia 26/10/2020
Slovenia 28/10/2020
Germany 2/11/2020
United Kingdom 3/11/2020
Italy 3/11/2020
Poland 9/11/2020
Greece 9/11/2020
Romania 11/11/2020
Luxembourg 11/11/2020
Belgium 13/11/2020

(źr. info. BK/ES)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet