7 gru 2017

7 gru 2017

7 dni na powiadomienie ZMPD o kradzieży ładunku przewożonego za karnetem TIR – komunikat ZMPD

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zespół ds. TIR ZMPD  przypomina, iż w przypadku kradzieży ładunku przewożonego pod osłoną karnetu TIR, sytuacja ta traktowana jest przez władze celne jako usunięcie towaru spod dozoru celnego i nielegalne wprowadzenie do obrotu z pominięciem należnych opłat celnych i podatków. W takich sytuacjach dług celny ciążący na towarze będzie egzekwowany od Posiadacza karnetu TIR.

Zgodnie z procedurami przyjętymi przez łańcuch gwarancyjny systemu TIR, istnieje możliwość ubiegania się przez posiadacza karnetu o zwrot zapłaconych kwot, jednak konieczne jest zastosowanie się przewoźnika do „Minimalnych procedur do spełnienia w przypadku kradzieży”, określonych w Podręczniku dla Posiadaczy Karnetów TIR w Rozdziale 11.

Wniosek o zwrot wpłaconych kwot jest każdorazowo przekazywany za pośrednictwem naszego stowarzyszenia do ubezpieczyciela międzynarodowego, jednak na pozytywne rozpatrzenie tego wniosku mogą liczyć tylko przewoźnicy, którzy zgłosili kradzież na policję, niezwłocznie (w terminie do 7 dni) poinformowali ZMPD w formie pisemnej o fakcie kradzieży ładunku, uregulują należności celne w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji płatniczej od właściwych władz celnych.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad i terminów może niestety spowodować, iż Posiadacz karnetu TIR utraci prawo ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów ze strony ubezpieczyciela.      (źr. www.zmpd.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet