27 lis 2015

27 lis 2015

28.01.2016 Warszawa „Odpowiedzialność wystawcy dokumentów FIATA”

Przez:

Sekcja: Archiwum Szkolenia

Temat: „Odpowiedzialność wystawcy dokumentów FIATA”

Termin: 28.01.2016, godz, 9,00-15,30

Miejsce: Centrum Grupy Szkoleniowej SET, Warszawa, ul. Sienna 82

Program :
1. Akty prawne znajdujące zastosowanie w spedycji morskiej
2. Zasady zawierania umowy spedycji
• znaczenie prawne oferty
• OPWS 2010
3. Spedytor a przewoźnik – obowiązki spedytora
4. Dokumenty przewozowe w przewozie morskim
• konosament, jego rodzaje, zasady zbywania
• zastosowanie konosamentu w żegludze morskiej
• funkcje konosamentu ( akceptacyjno – odbiorcza, dowodowa i in.)
• konosament jako papier wartościowy
• najczęściej spotykane rodzaje konosamentów
• zasady zbywania konosamentu
• Sea Waybill – morski list przewozowy
5. Problematyka związana z wydaniem przesyłki bez prezentacji oryginału FBL
• Letter of Indemnity (LOI)
6. Spedytor – wystawca House Bill of Lading jako NVOCC
7. Zasady działania NVOCC
8. Reguły Incoterms a odpowiedzialność wystawcy HB/L
9. Delivery/ Releasing Agent czyli agent zwalniający – spedytor czy agent przewoźnika umownego (NVOCC)
• Ryzyka zaangażowania odpowiedzialności agenta zwalniającego
10. Odszkodowania
• Ograniczenia wysokości odszkodowania należnego od spedytora
• Ograniczenia wysokości odszkodowania należnego od przewoźnika
• klauzula wartości i specjalny interes w dostawie
11. Dochodzenie roszczeń od przewoźnika morskiego
• Terminy zawite i konsekwencje prawne ich upływu
• Terminy przedawnienia

Wykładowca: radca prawny świadczący pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie spedycji i transportu, praktyk.

Cena: PLN 400 + 23 % VAT – dla zrzeszonych

PLN 500,00 + 23 % VAT – dla niezrzeszonych

Cena zawiera: wykłady, materiały, przerwy kawowe

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres pisil@pisil.pl do dnia 20.01.2016.

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet