10 lip 2017

10 lip 2017

25.09.2017 – Kurs według programu zatwierdzonego przez FIATA

Przez:

Sekcja: Archiwum Szkolenia

Miejsce szkolenia: siedziba PISiL, Gdynia, ul. Świętojańska 3/2

Termin: 25-30.09.2017 i 16-21.10.2017  (wykłady stacjonarne -dwa tygodnie)+ nauka via platforma e-learningowa PISiL

Egzaminy: język obcy – 16.10.2017 , test końcowy – 10.11.2017 , poprawka –termin zostanie ustalony dodatkowo

Testy językowe: angielski / niemiecki – nie objęte wykładami

Zagadnienia objęte wykładami:

Podstawy prawne spedycji, dokumenty FIATA

Warunki dostaw towarów w hz

Transakcje h.z.

Rozliczenia w hz

Marketing w firmie spedycyjnej

Transport lotniczy

Transport drogowy

Transport kolejowy

Transport morski

Obsługa ładunków w porcie morskim

Żegluga śródlądowa

Transport multimodalny

Ubezpieczenia Transportowe

Polityka Transportowa UE

Logistyka i magazynowanie

Obsługa celna towarów

Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw

Technologie informatyczne w spedycji

Podatek VAT w transporcie i Spedycji

Rzeczoznawstwo i kontrola ładunków

Transport ładunków ponadnormatywnych

Podstawy obrotu kontenerowego, wizyta na BCT

Transport ładunków niebezpiecznych

Wykłady codziennie od godz. 8,15 (łącznie z sobotą) – 10-12 godz. 

Wymogi egzaminacyjne:

– uzyskanie min 70 % pozytywnych odpowiedzi z każdego bloku tematycznego

– uzyskanie min 60% pozytywnych odpowiedzi w przypadku języka obcego

Poprawki: rok od zakończenia kursu (poprawia się bloki nie zaliczone lub j.obcy).

Kurs uprawnia do  ubiegania się o międzynarodowy zawodowy dyplom FIATA przy spełnieniu warunków:

– ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym

– uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu z j.obcego

– wylegitymowanie się co najmniej 3-letnim stażem pracy w branży TSL

Cena zawiera: wykłady, przerwy kawowe, obiady (za wyjątkiem sobót)

Dla niezrzeszonych w PISiL:

6.600+ 23 % VAT + 600+5 % VAT (materiały,książki – można kupić wcześniej)

Dla zrzeszonych w PISiL:

4.600 + 23% VAT + 600 + 5%VAT

Powtórka z języka angielskiego:  organizowana  dla zainteresowanych – sobota/niedziela poprzedzająca początek szkolenia lub w innym ustalonym  terminie  w cenie PLN 400+23%VAT) .

 Przypominamy, że istnieje także możliwość wykupienia kursu j.angielskiego on-line  w dowolnym terminie w cenie PLN 400+vat – zgłoszenia proszę przysyłac na pisil@pisil.pl (hasło dostępu generowane jest po wpływie na konto Izby 100% przedpłaty).

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl;  podając dane jak niżej:

Firma/osoba zgłaszająca/płatnik Nazwisko i imię uczestnika szkolenia + dane kontaktowe Wybrany na egzamin j.obcy ang. czy niem. Dane niezbędne do wystawienia f-ry Deklaracja zakupu książek

(Tak czy nie)

Deklaracja udziału w powtórkowym kursie j.ang

(tak czy nie)

           
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet