15 mar 2024

15 mar 2024

19.09.2024 – on line -Klasyfikacja towarowa – szkolenie dla  agencji celnych

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Temat: Klasyfikacja towarowa – szkolenie dla  agencji celnych

Termin: 19.09.2024 on line e godz. 8,30-16,00

Miejsce: on line via aplikacja Mikrosoft Teams

Forma zajęć: interaktywna: prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studia przypadków, wymiana doświadczeń, odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

Trener prowadzący:

Piotr Czerkawski ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem celnym oraz obrotu towarowego z zagranicą, posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie z zakresu kontroli organów celno-skarbowych.

Posiada 30 letnie doświadczenie w organach celnych: w tym jako Naczelnik Wydziału Zarządzania Ryzykiem w Izbie Celnej we Wrocławiu, Kierownik Referatu Analizy Ryzyka i Międzynarodowej Wymiany Informacji w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym.

Trener wykładowca w ramach KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów oraz metod reakcji na ryzyka oraz członek zespołu tworzącego instrukcję analityczną dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów. Obecnie przedsiębiorca i certyfikowany trener biznesu.

Od 2006 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, w których uczestniczyło ponad 3000 osób oraz dla administracji publicznej, w których uczestniczyło ponad 2000 funkcjonariuszy celnych, pracowników administracji skarbowej oraz resortu Ministerstwa Finansów.

 Cena szkolenia: dla zrzeszonych PLN 650+23 % vat/ os ,   dla niezrzeszonych PLN 850 + 23 % vat

Klasyfikacja towarowa – dla agencji celnych
PLAN SZKOLENIA

1. Wprowadzenie, akty prawne, użytkowe systemy (ćwiczenia).
2. Reguły klasyfikacji towarowej – ćwiczenia, przykłady.
3. Procedura ułatwiająca prawidłową klasyfikacje towarową – studium przypadku.
4. Ramy uniwersalnej procedury do zastosowania w firmie.
5. Rodzaje stawek, wiążąca informacja taryfowa
6. Studia przypadków: klasyfikacja zwierząt żywych, produktów pochodzenia zwierzęcego. Klasyfikacja krok po kroku wybranych towarów wg posiadanych (zgromadzonych) niezbędnych informacji w tym zakresie.
7. Studia przypadków: klasyfikacja roślin, produktów roślinnych. Klasyfikacja krok po kroku wybranych towarów wg posiadanych (zgromadzonych) niezbędnych informacji
8.Studia przypadków: klasyfikacja tłuszczy i olei oraz artykułów spożywczych.
9.Studia przypadków: artykułów spożywczych, wyrobów tytoniowych i alkoholowych.
10.Studia przypadków – klasyfikacja produktów mineralnych, przemysłu chemicznego.
11.Studia przypadków – klasyfikacja tworzyw sztucznych i kauczuku.
12.Studia przypadków – klasyfikacja produktów i wyrobów: skóra, drewno.
13.Studia przypadków – klasyfikacja produktów i wyrobów: włókienniczych i obuwia.
14.Studia przypadków – klasyfikacja produktów i wyrobów: gips, cement, szkło.
15.Studia przypadków – klasyfikacja produktów i wyrobów: metale szlachetne, nieszlachetne.
16.Studia przypadków – klasyfikacja produktów: maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne, pojazdy, części.
17.Studia przypadków – klasyfikacja produktów: sprzęt kontrolno-pomiarowy, medyczny, optyczny, broń i amunicja, fotograficzny.
18.Studia przypadków – klasyfikacja produktów: art. przemysłowe różne, dzieła sztuki, kolekcjonerskie.
19.Ćwiczenia w systemie ISZTAR 4 na wybranych przykładach.
20. Zakończenie, pytania i odpowiedzi.

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet