6 mar 2024

6 mar 2024

7-8.10.2024 – on line Zarządzanie ryzykiem celnym – szkolenie dla spedytorów i agencji celnych, godz. 8,30-16,00

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Forma zajęć: interaktywna: prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studia przypadków, wymiana doświadczeń, odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

Trener prowadzący:

Piotr Czerkawski ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem celnym oraz obrotu towarowego z zagranicą, posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie z zakresu kontroli organów celno-skarbowych.

Posiada 30 letnie doświadczenie w organach celnych: w tym jako Naczelnik Wydziału Zarządzania Ryzykiem w Izbie Celnej we Wrocławiu, Kierownik Referatu Analizy Ryzyka i Międzynarodowej Wymiany Informacji w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym.

Trener wykładowca w ramach KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów oraz metod reakcji na ryzyka oraz członek zespołu tworzącego instrukcję analityczną dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów. Obecnie przedsiębiorca i certyfikowany trener biznesu.

Od 2006 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, w których uczestniczyło ponad 3000 osób oraz dla administracji publicznej, w których uczestniczyło ponad 2000 funkcjonariuszy celnych, pracowników administracji skarbowej oraz resortu Ministerstwa Finansów.

 Miejsce: via aplikację Microsoft Teams 

Cena szkolenia: dla zrzeszonych w PISiL   850+23 % vat/ os , dla niezrzeszonych 1.000+23 % vat

Termin: 7-8.10.2024 w godz. w godz. 8,30-16,00 

Zarządzanie ryzykiem celnym – szkolenie dla spedytorów i agencji celnych

 DZIEŃ I

1) Aktualne ułatwienia celne oraz możliwości jakie ze sobą niosą – ćwiczenia.

2) Najważniejsze pojęcia dotyczące zarządzania ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie – ćwiczenia.

3) Korzyści po wdrożeniu zarządzania ryzykiem celnym – ćwiczenia.

4) Kiedy i gdzie wprowadzamy zarządzania ryzykiem celnym, jak w praktyce wskazać miejsce newralgiczne w swojej firmie dot. ryzyk celnych – ćwiczenia.

5) Katalog ryzyk celnych – systematyka; ćwiczenia. Jak odróżniać i identyfikować ryzyka ze względu na ich charakterystykę.

6) Cykl zarządzania ryzykiem – ćwiczenia. Zasady zarządzania ryzykiem na podstawie modelu NZS 6300.

 

DZIEŃ II

  • 1) Budujemy procedury postępowania w ramach zarządzania ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie – zarządzanie ryzykiem dotyczącym importu towarów i zarządzanie ryzykiem dotyczącym eksportu towarów: a) praktyczne procedury wspomagające proces zarządzania ryzykiem celnym,
  1. b) jak zbudować własne procedury zabezpieczające zgodnie ze specyfiką firmy,
  2. c) jak zidentyfikować ryzyka celne w swojej firmie.
  • 2) Wybrane metody analityczne wspomagające zarządzanie ryzykiem celnym. Jak zastosować wybraną metodę analityczną do rozwiązania problemu z zakresu ryzyk celnych – warsztaty: a) ankieta ekspercka,
  1. b) drzewo błędów,
  2. c) metoda tematyczno-statystyczna,
  3. d) burza mózgów.

3) Podsumowanie szkolenia, pytania i odpowiedzi.

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet