11 lip 2023

11 lip 2023

wiosna 2024 on line OPWS 2022

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Temat: on line – Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2022

Termin: do ustalenia – wiosna 2024 godz. 8,30-15,00, 6 godz.

Miejsce: on line via aplikacja Microsoft Teams

Cel szkolenia: szczegółowa prezentacja nowych OPWS 2022, ich charakterystyki, różnic pomiędzy nową a poprzednią wersją z 2010 roku, a także tzw. case’ów czyli spraw sądowych w oparciu o stosowanie OPWS.
Forma: wykład z prezentacją, dyskusja i wymiana poglądów na temat stosowania OPWS 2022 w praktyce i najczęściej popełnianych błędów.
Program szkolenia:
1) Charakterystyka i geneza OPWS 2022 – Hanna Woźniak
2) Postanowienia ogólne cz. I – Hanna Woźniak
3) Postanowienia ogólne cz. II – Magdalena Szumiło
4) Spedycja, w tym spedycja morska – Magdalena Szumiło (w tym kazusy)
5) Część intermodalna – Anna Kwiatkowska i Joanna Taraszewska (w tym kazusy)

Szkolenie prowadzą:
1) radca prawny Anna Kwiatkowska – członek Komisji Prawnej PISiL, absolwentka prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, od 2008 r. związana z PCC Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni, główna specjalność prawo przewozowe w tym również prawo transportu kolejowego, członek zespołu redakcyjnego OPWS 2022;
2) radca prawny Magdalena Szumiło – członek Rady PISiL, arbiter Sądu Arbitrażowego przy PISIL, specjalizujący się w zagadnieniach z branży TSL, w tym z zakresu spedycji morskiej, lądowej, ubezpieczeń oraz zagadnień celnych, dyrektor Działu Prawnego ATC Cargo S.A., członek zespołu redakcyjnego OPWS 2022,
3) radca prawny Joanna Taraszewska – Chmiel – członek Komisji Prawnej PISiL, Dyrektor ds. Prawnych Loconi Intermodal S.A., specjalizujący się w obsłudze podmiotów z branży TSL, w szczególności w zakresie transportu intermodalnego, prawa kolejowego z uwzględnieniem zagadnień dotyczących funkcjonowania terminali kontenerowych, arbiter Sądu Arbitrażowego przy PISIL, członek Komisji Prawnej PISIL, członek Komisji Etyki przy PISIL, członek zespołu redakcyjnego OPWS 2022;
4) radca prawny Hanna Woźniak – Prawnik PISiL, członek Komisji Prawnej PISiL, członek Komisji Etyki przy PISIL, arbiter Sądu Arbitrażowego przy PISIL, specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym oraz ochronie danych osobowych, a koncentruje w szczególności na obsłudze korporacyjnej przedsiębiorców z sektora TSL, członek zespołu redakcyjnego OPWS 2022.

5) radca prawny Radosław Zamojski – członek Komisji Prawnej PISiL,  radca prawny w Dziale Prawnym ATC Cargo S.A. oraz członek zespołu redakcyjnego OPWS 2022, specjalizujący się w zagadnieniach z branży TSL, w tym z zakresu spedycji morskiej, lądowej oraz zagadnień celnych, posiadający doświadczenie procesowe związane z prowadzeniem spraw i sporów przed sądami oraz organami publicznymi.

Cena dla zrzeszonych: PLN PLN 650,00 + 23 % vat
Cena dla niezrzeszonych PLN 850,00 + 23 % vat
Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl w terminie do 04 września 2023 r.
W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, adresu e-mail oraz odesłanie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych niezbędnych do wystawienia i elektronicznego przesłania faktury.

Maksymalna ilość uczestników 30 osob.(HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet