11 lip 2023

11 lip 2023

17.04.2024 on line OPWS 2022

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Temat: on line – Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2022

Termin: 17.04.2024 w godz. 9,00-15,00, 6 godz.

Miejsce: on line via aplikacja Microsoft Teams

Cel szkolenia: szczegółowa prezentacja nowych OPWS 2022, ich charakterystyki, różnic pomiędzy nową a poprzednią wersją z 2010 roku, a także tzw. case’ów czyli spraw sądowych w oparciu o stosowanie OPWS.
Forma: wykład z prezentacją, dyskusja i wymiana poglądów na temat stosowania OPWS 2022 w praktyce i najczęściej popełnianych błędów.
Program szkolenia:

1)                  Charakterystyka i geneza OPWS 2022  – Hanna Woźniak

2)                  Postanowienia ogólne cz. I – Hanna Woźniak

3)                  Postanowienia ogólne cz. II – Radosław Zamojski

4)                  Spedycja, w tym spedycja morska – Radosław Zamojski (w tym kazusy)

5)                  Część intermodalna – Anna Kwiatkowska i Joanna Taraszewska (w tym kazusy)

Szkolenie prowadzą:
1) radca prawny Anna Kwiatkowska – członek Komisji Prawnej PISiL, absolwentka prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, od 2008 r. związana z PCC Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni, główna specjalność prawo przewozowe w tym również prawo transportu kolejowego, członek zespołu redakcyjnego OPWS 2022;
2)  radca prawny Joanna Taraszewska – Chmiel – członek Komisji Prawnej PISiL, Dyrektor ds. Prawnych Loconi Intermodal S.A., specjalizujący się w obsłudze podmiotów z branży TSL, w szczególności w zakresie transportu intermodalnego, prawa kolejowego z uwzględnieniem zagadnień dotyczących funkcjonowania terminali kontenerowych, arbiter Sądu Arbitrażowego przy PISIL, członek Komisji Prawnej PISIL, członek Komisji Etyki przy PISIL, członek zespołu redakcyjnego OPWS 2022;
3) radca prawny Hanna Woźniak – Prawnik PISiL, członek Komisji Prawnej PISiL, członek Komisji Etyki przy PISIL, arbiter Sądu Arbitrażowego przy PISIL, specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym oraz ochronie danych osobowych, a koncentruje w szczególności na obsłudze korporacyjnej przedsiębiorców z sektora TSL, członek zespołu redakcyjnego OPWS 2022.

4) radca prawny Radosław Zamojski – członek Komisji Prawnej PISiL,  radca prawny w Dziale Prawnym ATC Cargo S.A. oraz członek zespołu redakcyjnego OPWS 2022, specjalizujący się w zagadnieniach z branży TSL, w tym z zakresu spedycji morskiej, lądowej oraz zagadnień celnych, posiadający doświadczenie procesowe związane z prowadzeniem spraw i sporów przed sądami oraz organami publicznymi.

Cena dla zrzeszonych: PLN PLN 650,00 + 23 % vat
Cena dla niezrzeszonych PLN 850,00 + 23 % vat
Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl w terminie do 10.04.2024 r.
W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, adresu e-mail oraz odesłanie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych niezbędnych do wystawienia i elektronicznego przesłania faktury.

Minimalna ilość osob  15/ Maksymalna ilość uczestników 30 osob.(HW/ES)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet