15 mar 2024

15 mar 2024

16.09.2024 – on line – Analiza ryzyka celnego – szkolenie dla spedytorów i agencji celnych

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Temat: Analiza ryzyka celnego – szkolenie dla spedytorów i agencji celnych

Termin: 16.09.2024 on line e godz. 8,30-16,00

Miejsce: on line via aplikacja Mikrosoft Teams

Forma zajęć: interaktywna: prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studia przypadków, wymiana doświadczeń, odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

Trener prowadzący:

Piotr Czerkawski ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem celnym oraz obrotu towarowego z zagranicą, posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie z zakresu kontroli organów celno-skarbowych.

Posiada 30 letnie doświadczenie w organach celnych: w tym jako Naczelnik Wydziału Zarządzania Ryzykiem w Izbie Celnej we Wrocławiu, Kierownik Referatu Analizy Ryzyka i Międzynarodowej Wymiany Informacji w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym.

Trener wykładowca w ramach KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów oraz metod reakcji na ryzyka oraz członek zespołu tworzącego instrukcję analityczną dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów. Obecnie przedsiębiorca i certyfikowany trener biznesu.

Od 2006 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, w których uczestniczyło ponad 3000 osób oraz dla administracji publicznej, w których uczestniczyło ponad 2000 funkcjonariuszy celnych, pracowników administracji skarbowej oraz resortu Ministerstwa Finansów.

 Cena szkolenia: dla zrzeszonych PLN 650+23 % vat/ os ,   dla niezrzeszonych PLN 850 + 23 % vat

 

PLAN SZKOLENIA

1. Wprowadzenie najważniejsze pojęcia dotyczące zarządzania ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie – ćwiczenia
2. Identyfikacja ryzyk w obrocie towarowym z zagranicą
a) Towar
b) Kontrahenci
c) Organizacja firmy
d) Inne
e) Ćwiczenia
3. Rodzaje ryzyk (w tym realne przykłady na podstawie nieprawidłowości wykrytych przez KAS)
a) Klasyfikacja towarowa, pochodzenie towarów, wartość towarów
b) Procedury celne, uproszczenia
c) Własność intelektualna, dobra kultury, antydumping i opłaty wyrównawcze, towary i technologie podwójnego zastosowania
d) Leki, środki odurzające
e) Bezpieczeństwo produktu
f) Odpady, substancje niebezpieczne, ochrona warstwy ozonowej, azbest, CITES
g) Towary wrażliwe, towary objęte podatkiem akcyzowym
h) Kontrola drogowa
i) Podatek VAT
j) Inne
k) Ćwiczenia
4. Pomiar ryzyka
a) Metoda statystyczna oparta na danych własnych
b) Inne metody
c) Ćwiczenia
5. Kontrola celna
a) Przed zwolnieniem towaru
b) Po zwolnieniu towaru
6. Skutki wystąpienia ryzyk – sankcje
a) Karne, Karne-skarbowe,
b) Administracyjne w tym finansowe
c) Inne
7. Reakcja na ryzyko
a) Akceptacja
b) Unikanie
c) Obniżanie i transfer
d) Ćwiczenia
8. Zakończenie, pytania i odpowiedzi.

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet