6 mar 2024

6 mar 2024

3.10..2024  on line Bezpieczeństwo produktu, w tym CE w imporcie – dla agencji celnych , godz. 8,30-16,00

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Forma zajęć: interaktywna: prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studia przypadków, wymiana doświadczeń, odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

Trener prowadzący:

Piotr Czerkawski ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem celnym oraz obrotu towarowego z zagranicą, posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie z zakresu kontroli organów celno-skarbowych.

Posiada 30 letnie doświadczenie w organach celnych: w tym jako Naczelnik Wydziału Zarządzania Ryzykiem w Izbie Celnej we Wrocławiu, Kierownik Referatu Analizy Ryzyka i Międzynarodowej Wymiany Informacji w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym.

Trener wykładowca w ramach KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów oraz metod reakcji na ryzyka oraz członek zespołu tworzącego instrukcję analityczną dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów. Obecnie przedsiębiorca i certyfikowany trener biznesu.

Od 2006 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, w których uczestniczyło ponad 3000 osób oraz dla administracji publicznej, w których uczestniczyło ponad 2000 funkcjonariuszy celnych, pracowników administracji skarbowej oraz resortu Ministerstwa Finansów.

 Miejsce: via aplikację Microsoft Teams 

Cena szkolenia: dla zrzeszonych w PISiL PLN 650+23 % vat/ os , dla niezrzeszonych  PLN 850+23 % vat

Termin: 3.10.2024 w godz. 8,30-16,00 

Temat: Bezpieczeństwo produktu, w tym CE w imporcie – dla agencji celnych

I Wprowadzenie

 1. Nowe i stare podejście.
 2. Odpowiedzialność za produkty wadliwe.
 3. Ogólne bezpieczeństwo produktu (GSP).

II Analiza wybranych dyrektyw UE

 1. Wyroby budowlane – ćwiczenia.
 2. Wyroby medyczne aktywnego osadzenia (AIMD) i wyroby medyczne (MMD).
 3. Rekreacyjne jednostki pływające (RDC) – ćwiczenia.
 4. Maszyny – ćwiczenia.
 5. Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w niektórych granicach napięcia (LDV) – ćwiczenia.

III Rola organów celno-skarbowych oraz organów wyspecjalizowanych w Polsce

 1. Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
 2. Urzędy Nadzoru Budowlanego.
 3. Urzędy Komunikacji Elektronicznej.
 4. Inspekcja Pracy.
 5. Inspektoraty ochrony środowiska.
 6. Urzędy transportu Kolejowego.
 7. Urzędy morskie.
 8. Inne instytucje.

IV Analiza ryzyka z zakresu bezpieczeństwa produktów w imporcie

 1. Towary ogólnego przeznaczenia dla indywidualnych użytkowników np. komputery, inny sprzęt biurowy, RTV, AGD itp.
 2. Tkaniny, odzież, obuwie.
 3. Maszyny i urządzenia, akcesoria i wyposażenie – wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, inne pojazdy mechaniczne, maszyny samobieżne – do użytku innego niż działalność gospodarcza.
 4. Zabawki, gry artykuły sportowe itp.
 5. Materiały budowlane.
 6. Sprzęt łączności.

V Procedura naprawcza

 1. Zatrzymany towar i co dalej.
 2. Wprowadzenie towaru na skład celny.
 3. Uzupełniamy braki w dokumentacji, oznaczeniach.
 4. Dopuszczenie do obrotu po procedurze naprawczej.

VI Zakończenie, pytania i odpowiedzi

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet