21 sty 2021

21 sty 2021

jesień 2022– on line i stacjonarnie –  Kurs według programu zatwierdzonego przez FIATA

Przez:

Sekcja: Szkolenia

jesień 2022  –   on  line  –   Kurs według programu zatwierdzonego przez FIATA, egzaminy  stacjonarnie

Wykłady on line via aplikacja Microsoft Teams. + nauka własna via e-platforma PISiL:

terminy wykładów: będą podane po ustaleniu terminu

Egzaminy – stacjonarnie w siedzibie PISiL w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 3/2:

Terminy wykładów i egzaminów mogą  ulec zmianie z uwagi na sytuację epidemiczną.

Testy językowe: angielski – nie objęte wykładami

Zagadnienia objęte wykładami:

Podstawy prawne spedycji, dokumenty FIATA

Warunki dostaw towarów w hz

Transakcje h.z.

Rozliczenia w hz

Marketing w firmie spedycyjnej

Transport lotniczy

Transport drogowy

Transport kolejowy

Transport morski

Obsługa ładunków w porcie morskim

Żegluga śródlądowa

Transport multimodalny

Ubezpieczenia Transportowe

Logistyka i magazynowanie

Obsługa celna towarów

Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw

Technologie informatyczne w spedycji

Podatek VAT w transporcie i Spedycji

Rzeczoznawstwo i kontrola ładunków

Transport ładunków ponadnormatywnych

Podstawy obrotu kontenerowego

Transport ładunków niebezpiecznych

Wykłady  każdego dnia w godz. 8,30 – 15,00 lub 14,00-20,00 on line a stacjonarnie wg ustaleń z uczestnikami.

Wymogi egzaminacyjne:

– uzyskanie min 70 % pozytywnych odpowiedzi z każdego bloku tematycznego

– uzyskanie min 60% pozytywnych odpowiedzi w przypadku języka obcego

Poprawki: rok od zakończenia kursu (poprawia się bloki nie zaliczone lub j.obcy).

Kurs uprawnia do  ubiegania się o międzynarodowy zawodowy dyplom FIATA przy spełnieniu warunków:

– ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym

– uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu z j.obcego

– wylegitymowanie się co najmniej 3-letnim stażem pracy w branży TSL

Cena:

Dla niezrzeszonych w PISiL: 6.950+ 23 % VAT

Dla zrzeszonych w PISiL: 4.950 + 23% VAT

Dodatkowa opłata za wydanie dyplomu – po zdaniu egzaminów w wysokości  PLN  950 + 23 % VAT.

Książki do przygotowania się do egzaminu można zakupić wcześniej via www.pisil.pl:

Podręcznik Spedytora                 PLN 273,00

Warunki dostaw towarów w hz  PLN  101,85

Leksykon                                        PLN   89,25

Tablice Incoterms                          PLN 18,45

 Dla osób zainteresowanych  zostanie zorganizowana  on line powtórka z języka angielskiego. Termin ustalimy z osobami zainteresowanymi.

Cena kursu powtórkowego PLN 400+23%VAT) .

 Przypominamy, że istnieje także możliwość wykupienia kursu j.angielskiego on-line  w dowolnym terminie w cenie PLN 400+vat – zgłoszenia proszę przysyłać  na  pisil@pisil.pl (hasło dostępu generowane jest po wpływie na konto Izby 100% przedpłaty).

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl;  podając dane jak niżej:

Firma/osoba zgłaszająca/płatnik Nazwisko i imię uczestnika szkolenia + dane kontaktowe + zgoda na przetwarzanie danych osobowych Dane niezbędne do wystawienia f-ry, e-mail do wysylki f-ry
Deklaracja udziału w powtórkowym kursie j.ang(tak czy nie)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).