21 sty 2021

21 sty 2021

jesień 2024 –  Kurs według programu zatwierdzonego przez FIATA

Przez:

Sekcja: Szkolenia

  Kurs według programu zatwierdzonego przez FIATA,   wykłady i egzaminy stacjonarnie + nauka własna via e-platforma PISiL:

terminy wykładów : zostaną podane dodatkowo

Wykłady w siedzibie PISiL w Gdyni w godz. 8,30 do 19,30

Egzaminy – stacjonarnie w siedzibie PISiL w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 3/2:

j. ang  – termin zostanie ustalony – podzial na grupy

końcowy:  termin zostanie ustalony – podzial na grupy

Terminy wykładów i egzaminów mogą  ulec zmianie.

Testy językowe: angielski – nie objęte wykładami

Zagadnienia objęte wykładami:

Podstawy prawne spedycji, dokumenty FIATA

Warunki dostaw towarów w hz

Transakcje h.z.

Rozliczenia w hz

Marketing w firmie spedycyjnej

Transport lotniczy

Transport drogowy

Transport kolejowy

Transport morski

Obsługa ładunków w porcie morskim

Żegluga śródlądowa

Transport multimodalny

Ubezpieczenia Transportowe

Logistyka i magazynowanie

Obsługa celna towarów

Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw

Technologie informatyczne w spedycji

Podatek VAT w transporcie i Spedycji

Rzeczoznawstwo i kontrola ładunków

Transport ładunków ponadnormatywnych

Podstawy obrotu kontenerowego

Transport ładunków niebezpiecznych

Wymogi egzaminacyjne:

– uzyskanie min 70 % pozytywnych odpowiedzi z każdego bloku tematycznego

– uzyskanie min 60% pozytywnych odpowiedzi w przypadku języka obcego

Poprawki: rok od zakończenia kursu (poprawia się bloki nie zaliczone lub j.obcy).

Kurs uprawnia do  ubiegania się o międzynarodowy zawodowy dyplom FIATA przy spełnieniu warunków:

– ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym

– uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu z j.obcego

– wylegitymowanie się co najmniej 3-letnim stażem pracy w branży TSL

Cena:

Dla niezrzeszonych w PISiL: zostanie ustalona dodatkowo

Dla zrzeszonych w PISiL: zostanie ustalona dodatkowo

Dodatkowa opłata za wydanie dyplomu – po zdaniu egzaminów  – zostanie ustalona dodatkowo.

Książki do przygotowania się do egzaminu można zakupić wcześniej via www.pisil.pl.

Dla osób zainteresowanych  zostanie zorganizowana  on line powtórka z języka angielskiego. Termin ustalimy z osobami zainteresowanymi.

Cena kursu powtórkowego PLN 550+23%VAT) .

 Przypominamy, że istnieje także możliwość wykupienia kursu j.angielskiego on-line  w dowolnym terminie w cenie PLN 550+vat – zgłoszenia proszę przysyłać  na  pisil@pisil.pl (hasło dostępu generowane jest po wpływie na konto Izby 100% przedpłaty).

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl;  podając dane jak niżej:

Firma/osoba zgłaszająca/płatnik Nazwisko i imię uczestnika szkolenia + dane kontaktowe + zgoda na przetwarzanie danych osobowych Dane niezbędne do wystawienia f-ry, e-mail do wysylki f-ry
Deklaracja udziału w powtórkowym kursie j.ang(tak czy nie)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet