21 Sty 2021

21 Sty 2021

1-30.03.2021 – on line –  Kurs według programu zatwierdzonego przez FIATA

Przez:

Sekcja: Szkolenia

1-30.03.2021 – on line –  Kurs według programu zatwierdzonego przez FIATA

Wykłady on line via aplikacja Microsoft Teams. + nauka własna via e-platforma PISiL

Egzaminy – stacjonarnie w siedzibie PISiL w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 3/2 w terminie ustalonym zgodnie z sytuacją epidemiczną.

Testy językowe: angielski – nie objęte wykładami

Zagadnienia objęte wykładami:

Podstawy prawne spedycji, dokumenty FIATA

Warunki dostaw towarów w hz

Transakcje h.z.

Rozliczenia w hz

Marketing w firmie spedycyjnej

Transport lotniczy

Transport drogowy

Transport kolejowy

Transport morski

Obsługa ładunków w porcie morskim

Żegluga śródlądowa

Transport multimodalny

Ubezpieczenia Transportowe

Logistyka i magazynowanie

Obsługa celna towarów

Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw

Technologie informatyczne w spedycji

Podatek VAT w transporcie i Spedycji

Rzeczoznawstwo i kontrola ładunków

Transport ładunków ponadnormatywnych

Podstawy obrotu kontenerowego

Transport ładunków niebezpiecznych

Wykłady :

1.03. w godz. 8,30 – 15,00

2,3,4,5 marzec w godz. 8,30-13,30

8,9,10,11,12 marzec w godz. 8,30-13,30

22.03. w godz. 8,30-14,15

23, 24,25,26.03. w godz. 8,30 – 15,00  lub 15,30

29 i 30.03. w godz. 8,30-13,30

Wymogi egzaminacyjne:

– uzyskanie min 70 % pozytywnych odpowiedzi z każdego bloku tematycznego

– uzyskanie min 60% pozytywnych odpowiedzi w przypadku języka obcego

Poprawki: rok od zakończenia kursu (poprawia się bloki nie zaliczone lub j.obcy).

Kurs uprawnia do  ubiegania się o międzynarodowy zawodowy dyplom FIATA przy spełnieniu warunków:

– ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym

– uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu z j.obcego

– wylegitymowanie się co najmniej 3-letnim stażem pracy w branży TSL

Cena:

Dla niezrzeszonych w PISiL: 6.950+ 23 % VAT

Dla zrzeszonych w PISiL: 4.950 + 23% VAT

Dodatkowa opłata za wydanie dyplomu – po zdaniu egzaminów w wysokości  PLN 850 – 900 + 23 % VAT.( w zależności od kursu CHF)

 

Książki do przygotowania się do egzaminu można zakupić wcześniej via www.p[isil.pl:

Podręcznik Spedytora                 PLN 273,00

Warunki dostaw towarów w hz  PLN  101,85

Leksykon                                        PLN   89,25

Tablice Incoterms                          PLN 18,45

 Dla osób zainteresowanych  zostanie zorganizowana  on line powtórka z języka angielskiego. Termin ustalimy z osobami zainteresowanymi.

Cena kursu powtórkowego PLN 400+23%VAT) .

 Przypominamy, że istnieje także możliwość wykupienia kursu j.angielskiego on-line  w dowolnym terminie w cenie PLN 400+vat – zgłoszenia proszę przysyłać  na  pisil@pisil.pl (hasło dostępu generowane jest po wpływie na konto Izby 100% przedpłaty).

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl;  podając dane jak niżej:

Firma/osoba zgłaszająca/płatnik Nazwisko i imię uczestnika szkolenia + dane kontaktowe + zgoda na przetwarzanie danych osobowych Dane niezbędne do wystawienia f-ry Deklaracja udziału w powtórkowym kursie j.ang(tak czy nie)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet