7 paź 2015

7 paź 2015

Wynagrodzenie udziałowca pełniącego funkcję w zarządzie- kosztem podatkowym

Przez:

Sekcja: Aktualności

Z kosztów podatkowych należy zgodnie z przepisami o CIT wyłączyć wydatki na rzecz współników spółki będące świadczeniami jednostronnymi. Z interpretacji  Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPB-1-3/4510-314/15/AB z dnia 15,09,2015 r., wynika, że nie podlega wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenie członka zarządu, który jest udziałowcem spółki. Jest to świadczenie wzajemne, a zatem może pomniejszyć przychód podatkowy.(Źr.Rzeczp.nr 233-K.O.)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet