13 mar 2019

13 mar 2019

Ujmowanie korekt cen transferowych wystawionych w 2019 r. a dotyczących transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów w komunikacie  na swojej stronie internetowej wyjaśniło zasady przeprowadzania korekt  cen transferowych po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193).

Korekty wystawione w 2019 r., lecz dotyczące transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r., powinny być ujmowane w księgach podatkowych na zasadach wynikających z przepisów obowiązujących w 2018 r.

Nowowprowadzone przepisy dotyczące ujmowania korekt cen transferowych „wstecz” znajdą zastosowanie do korekt cen transferowych dotyczących transakcji realizowanych po 1 stycznia 2019 r. Poniżej link do wyjaśnień:

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/ujmowanie-korekt-cen-transferowych-wystawionych-w-2019-r-a-dotyczacych-transakcji-lub-innych-zdarzen-realizowanych-w-2018-r/

(Źr.www.podatki.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet