11 st. 2017

11 st. 2017

NIELEGALNI IMIGRANCI

By:

Przewoźnicy wykonujący przewozy do UK, narażeni są na sankcje ze strony władz brytyjskich za przewiezienie w pojeździe nielegalnego imigranta. Aby móc uniknąć sankcji kierowca musi udowodnić, że dokonał odpowiednich  czynności sprawdzających zgodnie z listą kontrolną bezpieczeństwa pojazdu zamieszczoną na stronie www. gov.uk .

Link do takiej listy w języku polskim:
https://www.gov.uk/government/publications/vehicle-security-checklist

Ponadto istotnym jest aby przewoźnik przeprowadził szkolenie wewnętrzne dla kierowców z tego zakresu i posiadał  na to dowód.

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).