20 sty 2020

20 sty 2020

Konferencja Noworoczna PISiL 2020

Przez:

Sekcja: Aktualności

16 stycznia 2020  roku   w hotelu Polonia Palace w Warszawie odbyła się konferencja noworoczna PISiL 2020

W spotkaniu – obok przedstawicieli branży TSL – uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej, reprezentanci świata nauki i dziennikarze.

Gości przywitał Przewodniczący Rady Izby pan Marek Tarczyński.

Konferencję zaingurowało wystąpienie pana James’a Hughes’a, Ministra – Radcy ds. Ekonomicznych Ambasady UK w Warszawie w temacie Brexitu’u.

Pan James Hughes podkreślił, że zarówno Wielka Brytania i UE przygotowują się do  Brexitu, odkąd w grudniu 2019 roku ugrupowanie obecnego premiera Borisa Johnson’a (Partia Konserwatystów) zdobyło większość w Parlamencie Brytyjskim, uzyskując w ten sposób samodzielną większość.

Izba Gmin zaakceptowała projekt ustawy o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i przekazała ją dalej do Izby Lordów. Projekt zawiera umowę, wynegocjowaną pod koniec roku przez Borisa Johnson’a z przedstawicielami UE. Gdyby Izba Lordów zdecydowała się na wprowadzenie poprawek, to wówczas projekt ustawy wróci do Izby Gmin do zatwierdzenia i cały proces może się wydłużyć.

Zarówno Wielka Brytania, jak i UE muszą ratyfikować umowę o wystąpieniu do 31 stycznia 2020 r.

Nastąpi wówczas okres przejściowy („Implementation period”) do 31 grudnia 2020 r., Podczas gdy UE i Wielka Brytania będą negocjować nowe ustalenia.

Wobec czego, jeśli Parlament Europejski ratyfikuje umowę o wystąpieniu pod koniec miesiąca, to wszystko wskazuje na to, że WB opuści UE z końcem stycznia.

Pan James Hughes odniósł się do tzw. „okresu przejściowego”.

Okres przejściowy pomiędzy WB a UE jest ograniczony w czasie do dnia 31 grudnia 2020 roku
i generalnie opiera się na tym, że relacje pomiędzy przedsiębiorcami będą odbywały się na takich samych zasadach jak dotychczas. W czasie jego trwania Wielka Brytania będzie traktowana tak, jakby była wciąż członkiem Unii. Wielu partnerów wskazywało, że okres przejściowy jest za krótki, bo trwać będzie jedynie 11 miesięcy. Boris Johnson zapowiedział jednak, że WB nie  przedłuży okresu przejściowego.

Wszystko wskazuje na to, że od początku 2021 roku, relacje pomiędzy UE a WB będą funkcjonować na nowo ustalonych zasadach. Gdyby jednak w czasie okresu przejściowego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska, oznacza to automatyczne przejście na regulacje międzynarodowego handlu, ustalane przez WTO.

Na zakończenie pan James Hughes podkreślił, że obecnie świętujemy 100 lat przyjaźni pomiędzy WB a Polską, co będzie kontynuowane po odejściu Wielkiej Brytanii z UE, odnosząc się do słów Borisa Johnson’a, że polscy przedsiębiorcy „reprezentują ważny rynek dla nas”. Priorytetem w sekcji logistyki będzie „łagodne przejście”, a kluczowa będzie tutaj kompleksowa gospodarcza umowa handlowa. Polski Parlament – ma przygotowane rozwiązania na okres przejściowy i są one w ocenie Ministra – Radcy ds. Ekonomicznych Ambasady UK w Warszawie – satysfakcjonujące.

Następnie Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej dr Janusz Wojciech Steinhoff (były wicepremier, minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka w latach 1997–2001, Członek ekip rządowych od T. Mazowieckiego do H. Suchockiej ) omówił ,,Stan i perspektywy polskiej gospodarki. Wyzwania polityki klimatycznej, inwestycje, konkurencyjność”.  Na wstępie pan J.Steihoff przedstawił krótki rys historyczny polskiej transformacji od gospodarki socjalistycznej do mechanizmów rynkowych. Mimo, że nie był to proces łatwy w odbiorze społecznym analiza wskaźników ekonomicznych pozwala na stwierdzenie , że proces ten zakończył się pomyślnie. Obecnie Polska jest powyżej średniej unijnej jeśli chodzi o wzrost PKB, zjawiskiem pozytywnym jest utrzymanie tempa wzrostu PKB oraz dążenie do zrównoważonego budżetu. Z punktu widzenia makroekomicznego Polska jest krajem bezpiecznym i nic nie wskazuje na recesję czy radyklany spadek wzrostu PKB – ale są przesłanki, które  po roku 2024 mogą mieć negatywny wpływ na poziom PKB. Taką przesłanką może być deficyt  wydatków publicznych . Zdaniem Janusza Steinhoffa największym wyzwaniem gospodarczym na najbliższe lata jest polska elektroenergetyka. Błędy w polityce energetycznej będą rzutowały na konkurencyjność polskiej gospodarki, mamy  najwyższe hurtowe ceny energii elektrycznej w Europie a wyeksploatowanie infrastruktury energetycznej w Polsce powoduje, że nie możemy  swobodnie korzystać z niskich cen na rynku międzynarodowym. Przywrócenie infrastruktury do stanu bazowego wymaga dużych nakładów. Dominacja paliw stałych w miksie energetycznym powoduje,  że wytwarzamy najwięcej dwutlenku węgla, musimy więc wycofywać się z paliw stałych. Były minister gospodarki pozytywnie ocenił sytuację w gazownictwie, podkreślając, że  podjeto praktycznie wszystkie działania na rzecz dywersyfikacji dostaw gazu do Polski (powrót  do realizacji projektu Baltic Pipe). 

Oceniając aktualną sytuację w sektorze energetyki Janusz Steinhoff podkreślił , że polityka energetyczna państwa kształtuje większość decyzji dotyczących sektora elektroenergetycznego, czy gazowego i powinna obejmować horyzont co najmniej do 2050 roku. Janusz Steinhoff odniósł się też do problemu neutralności klimatycznej przesądzonej na ostatnim szczycie klimatycznym . Ponieważ jest to problem globalny, a nie lokalny tempo redukcji emisji dwutlenku węgla przewidywane przez KE powinno być  dostosowane do tego, co zrobi reszta świata, inaczej bowiem nastąpi alokacja przemysłu poza Unię Europejską i w  efekcie  przeniesie  emisji CO2 z Europy do innych krajów.

Drugą część spotkania otworzył koncert kolęd w wykonaniu pani Marty Gajadhur i pana Pawła Lesiaka, którym akompaniował pan Witold Wołoszyński. Następnie wystąpił pan Wojciech Miotke, który grając  na gitarze  zaśpiewał kolędę a następnie piosenkę w języku kaszubskim .  Koncert zamknęła zaśpiewana wspólnie przez zgromadzonych kolęda.

Konferencję tradycyjnie zakończyła kolacja.

W najbliższym czasie  przekażemy Państwu link do  relacji medialnej  na YouTube.

Wszystkim Uczestnikom konferencji dziękujemy za udział i zapraszamy za rok (K.O./H.W)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet