6 paź 2015

6 paź 2015

17.11.2015 Spedycja Morska

Przez:

Sekcja: Archiwum Szkolenia

Temat szkolenia: „SPEDYCJA MORSKA”
Termin: 17.11.2015 godz. 1030 – 16,30 ( 7 godz. lekc.)
Miejsce: siedziba PISiL, Gdynia, ul. Świętojańska 3/2
Program szkolenia:
1.                   Akty prawne znajdujące zastosowanie w spedycji morskiej
2.                   Zasady zawierania umowy spedycji
·        znaczenie prawne oferty
·        OPWS 2010
3.                   Spedytor a przewoźnik – obowiązki spedytora
4.                   Dokumenty przewozowe w przewozie morskim
·   konosament, jego rodzaje, zasady zbywania
·   zastosowanie konosamentu w żegludze morskiej
·   funkcje konosamentu ( akceptacyjno – odbiorcza, dowodowa i in.)
·           zasady zbywania konosamentu   Sea Waybill – morski list przewozowy
5.                   Problematyka związana z wydaniem przesyłki bez prezentacji oryginału FBL
·       Letter of Indemnity (LOI)
                   7.                   Zasady działania NVOCC
8.                   Reguły Incoterms a odpowiedzialność wystawcy HB/L
9.                   Delivery/ Releasing Agent czyli agent zwalniający – spedytor czy agent przewoźnika umownego (NVOCC)
·       Ryzyka zaangażowania odpowiedzialności agenta zwalniającego
10.               Odszkodowania
·         Ograniczenia wysokości odszkodowania należnego od spedytora
·         Ograniczenia wysokości odszkodowania należnego od przewoźnika
·         klauzula wartości i specjalny interes w dostawie
11.               Dochodzenie roszczeń od przewoźnika morskiego
·        Terminy zawite i konsekwencje prawne ich upływu
·        Terminy przedawnienia
Trener: radca prawny świadczący pomoc prawną przedsiębiorcom, wykonującym usługi w zakresie spedycji i transportu, praktyk.
Cena: PLN 350,00 + 23 % Vat – dla zrzeszonych
           PLN 450,00 + 23 % VAT – dla niezrzeszonych
Cena obejmuje wykład, materiały, przerwy kawowe
Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl w terminie do 10.11.2015 – ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
l.p.
Nazwisko i imię uczestnika
Dane niezbędne do wystawienia f-ry VAT
Szkolenie odbędzie się przy min. 10 zgłoszeniach.
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet