Spedytor Roku 2016 - JAS FBG S.A. ( w kat.dużych firm) i Enterprise Logistics Sp. z o.o. S.K.A. (w kat. MŚP firm). Wyróżnienia dla: Terramar Sp. z o.o. i Asotra Polska Sp. z o.o.

22 Sty 2015

22 Sty 2015

Strona Główna

By:

Aktualności

Konstytucja Biznesu zastąpi  obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która dzisiaj jest centralnym aktem prawa gospodarczego. Przyjęty pakiet ustaw...

W dniu 15 listopada 2017 r. Senat przyjął ustawę z dnia 27 października 2017 r. bez poprawek. Zmiany  Ordynacji...

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy o wychowaniu w trzeźwości...

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku C-59/16 z 11 maja 2017r. orzekł, że: „Artykuł 32 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporządzenia Rady (EWG)...

Archiwum

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet