24 maj 2016

24 maj 2016

Zwrot nadwyżki VAT w przyspieszonym terminie wyklucza kompensatę

Przez:

Sekcja: Aktualności

W wyroku z 11 maja 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1447/15 WSA w Warszawie orzekł, że chociaż kompensata wzajemnych roszczeń jest akceptowalną formą zapłaty, to jednak pozbawia możliwości ubiegania się o szybszy zwrot różnicy podatku naliczonego nad należnym (w  terminie 25 dni).

Wyrok ten znajduje potwierdzenie w wyroku NSA I FSK 1292/14 z 30 listopada 2015 r. Podstawowym terminem zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym jest termin 60 dniowy. Skorzystanie z uprawnienia wskazanego w art. 87 ust. 6 pkt 1 u.p.t.u.- zwrot w terminie 25 dniowym- wymaga bezwzględnie dokonania zapłaty za zakupy, zgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, gotówką bądź przelewem za pośrednictwem rachunku bankowego. Skracając termin zwrotu ustawodawca wyposażył równocześnie organy podatkowe w możliwość szybkiego sprawdzenia zasadności takiego zwrotu przez sprawne zweryfikowanie zapłacenia przez podatnika faktur –  płatność winna nastąpić  za pośrednictwem rachunku bankowego, jeśli transakcja przekracza wartość 15 000 euro. Kompensata jako jednostronne oświadczenie woli nie daje organowi podatkowemu takiej możliwości.(Źr. www.orzeczenia.nsa.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet