24 maj 2016

24 maj 2016

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Sejmie RP trwają prace nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, wynikające z konieczności wdrożenia przepisów UE o utworzeniu i prowadzeniu krajowego elektronicznego rejestru przedsiębiorstw transportu drogowego. Proces ten jest znacznie opóźniony i w dniu 15 stycznia 2016 wpłynęła do Trybunału Sprawiedliwości skarga na Polskę o nieprzestrzeganie prawa europejskiego.

Do PISiL wpłynęło pismo z Sejmu z prośbą o wyrażenie do dnia 02.06.2016 r. opinii o przygotowywanym projekcie zmiany ustawy. Zainteresowanych członków izby prosimy o przedstawienie swoich opinii. Pełen tekst proponowanych zmian wraz z bardzo szerokim omówieniem wniosków z dotychczasowych konsultacji społecznych można znaleźć na stronie sejm.gov.pl, w zakładce prace sejmu, druk nr 459. (MK)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet