24 maj 2016

24 maj 2016

ŻÓŁTA KARTKA” DLA POPRAWIONEGO TEKSTU KE W SPRAWIE PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH

Przez:

Sekcja: Aktualności

W marcu Komisja Europejska przedstawiła propozycje przeglądu dyrektywy z 1996 roku w sprawie  pracowników delegowanych, którzy są wysyłani przez pracodawców do czasowej pracy w innym kraju.

Zgodnie z obowiązującym prawem, pracownicy ci są objęci zasadami zabezpieczenia społecznego      w kraju ich pochodzenia, co oznacza, że pracodawcy mogą zatrudniać pracowników o niższym wynagrodzeniu w krajach gdzie wydatki socjalne są wysokie. Aktualnie przedstawiony projekt zmiany dyrektywy opisuje warunki  zatrudnienia pracowników delegowanych i zawiera więcej szczegółów w sprawie wypłaty minimalnego wynagrodzenia w kraju, gdzie przebywa delegowany pracownik.

W nowym tekście zniknęło sformułowanie „płaca minimalna”, a pojawiło sformułowanie ” wynagrodzenie (rekmpensata) na poziomie niezbędnym dla ochrony praw pracowników”

Problem wynagrodzenia dla pracowników delegowanych  podzielił kraje UE. W Niemczech i Francji przebywało w 2014 roku 230 000 pracowników delegowanych z krajów wschodniej Europy. Zachodnie kraje chcą wzmocnienia kontroli i zwalczania nadużyć, mówią o  dumpingu socjalnym — podczas gdy krahje wschodnioeuropejskie proponowane zmiany traktują jako złamanie zasad wolnej konkurencji oraz swobodnego przepływu osób w UE.

Grupa państw UE oświadczyła we  wtorek, iż ma wystarczające wsparcie, aby spróbować „wykoleić” wniosek Komisji Europejskiej. Według kilku dyplomatów europejskich, parlamenty krajowe 11 krajów, w tym Polski, Danii, Czech i Słowacji, mają tyle głosów, zgodnie z przepisami UE, aby wywołać procedurę „żółtej kartki” przeciwko KE zmieniającej tekst dyrektywy w sprawie pracowników delegowanych. ( Źródło: Newsl. CLECAT/MK)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet