27 kwi 2020

27 kwi 2020

Zmiany w podatku u źródła kolejne odroczenie

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rządowe Centrum Legislacji ogłosiło projekty dwóch rozporządzeń ministra finansów zmieniających wcześniejsze rozporządzenia w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o PIT oraz art. 26 ust. 2e ustawy o CIT. Projekty przewidują przedłużenie terminu obowiązującego wyłączenia stosowania nowych przepisów o obligatoryjnym mechanizmie poboru podatku u źródła o kolejne pół roku, tj. do 31 grudnia 2020 r.Z projektami rozporządzenia można zapoznać się na stronie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332906/katalog/12681632#12681632

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332903/katalog/12681487#12681487(Źr.www legislacja .rcl.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet