27 kwi 2020

27 kwi 2020

NIK-raport o barierach rozwoju transportu intermodalnego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Najwyższa Izba Kontroli w raporcie pokontrolnym stwierdzila, ze działania podejmowane przez administrację publiczną nie zlikwidowały barier hamujących rozwój transportu intermodalnego. W Polsce aż 75 proc. towarów przewożona jest na odległość powyżej 300 km tirami i tylko niewielka część koleją oraz żeglugą śródlądową. Problemem jest niska konkurencyjność kolejowych przewozów towarowych, które są kosztowne i powolne, oraz niewielka gęstość i nierównomierny rozkład terminali intermodalnych, gdzie przeładowywane są towary na inny środek transportu. Powolny rozwój transportu intermodalnego może zaprzepaścić szanse Polski na skorzystanie, jako kraju tranzytowego, na wymianie handlowej Chin z Europą. Aby wykorzystać potencjał naszego kraju – położenie geograficzne na przecięciu głównych szlaków handlowych, styk normalnych i szerokich torów oraz gęstość sieci kolejowej – konieczna jest szybka interwencja ze strony państwa.Ze szczegółowymi informacjami na temat raportu mozna zapoznać się na stronie: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bariery-rozwoju-transportu-intermodalnego.html (Źr.www.nik.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet