23 sie 2018

23 sie 2018

Zmiana rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Dz.U. z 17 sierpnia 2018 r  poz. 1584 opublikowane zostało Rozporządzenie ministra infrastruktury z 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisy z tych zezwoleń wydane zgodnie z wzorami określonymi w dotychczasowych przepisach zachowują ważność.

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wydane zgodnie z wzorami określonymi w  dotychczasowych przepisach zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.

 Zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wydrukowane zgodnie z wzorami określonymi w dotychczasowych przepisach, mogą być nadal wydawane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.         (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet