23 sie 2018

23 sie 2018

Obliczanie okresu delegowania

Przez:

Sekcja: Aktualności

Czy zakończenie kontraktu z daną firmą za granicą zeruje nam licznik i nowy kontrakt oznacza liczenie okresu delegowania od początku ?

Nowa dyrektywa wprowadza de facto dwie kategorie delegowania – trwające krócej lub dłużej niż 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 6 m-cy). Patrząc na konsekwencje przekroczenia okresu 12 miesięcy (lub 18 m-cy) jest to niezmiernie istotne, aby zasady naliczania tego okresu były jasne i przejrzyste. Posłanka do Parlamentu Europejskiego zadała Komisarz UE pytanie: Jak będzie obliczany okres delegowania? Czy zakończenie kontraktu z daną firmą zagranicą zeruje nam licznik i nowy kontrakt oznacza liczenie okresu delegowania od początku?

Odpowiedź Komisarz UE: „Okres delegowania pracownika przekraczający 12 miesiące oblicza się osobno w odniesieniu do każdego oddelegowania. Zakończenie oddelegowania kończy okres delegowania. W przypadku ponownego oddelegowania pracownika przez tego samego pracodawcę w celu wykonania usługi dla innego usługobiorcy lub dla tego samego usługobiorcy w tym samym państwie przyjmującym, ale w innym miejscu, okres delegowania nalicza się od nowa. ”      (źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet