22 sty 2016

22 sty 2016

Zespół portów Szczecin-Świnoujście – wyniki 2015 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Przeładunki w 2015 roku w były na poziomie zbliżonym do roku 2014, tj. ponad 23 mln ton. Wzrosty odnotowano w pięciu grupach towarowych:-
– w przeładunkach kontenerów 12% ., w liczbach całkowitych – 87 784 TEU wobec 78 439 TEU w roku 2014,
– blisko 9% w przeładunkach drobnicy przeładowując 11 254,6 tys. ton,(więcej o 917,4 tys. ton) – przede wszystkim większe o 9,6 % przeładunki drobnicy promowej na Terminalu Promowym w Świnoujściu oraz 1,5 % większe przeładunki kontenerów,
– 4,1% w przeładunkach ropy naftowej (1 738,9 tys. ton),
– 6,2% w grupie innych masowych (3 451 tys. ton),
– 6,1 % w przeładunkach zbóż (najlepszy wynik od 1981r. – 1 743,9 tys. ton)

Spadły natomiast o jedną trzecią przeładunki węgla. W sumie w 2015 roku przeładowano 3 119,8 tys. ton – efekt mniejszego eksportu polskiego węgla oraz import węgla z zagranicy. Spadek odnotowano także w przeładunkach drewna o blisko 18% oraz niewielki bo 1,5% spadek w przeładunkach rudy.
Ogółem rok 2015 w zespole portów Szczeci-Świnoujście zamknął się cyfrą 23 174,4 tys. ton, a więc zaledwie o jeden procent mniej wobec wykonania z 2014 roku.
Wg. szacunków ZMPSiŚ SA rok 2016 r. powinien być lepszy pod kątem wolumenu przeładowywanych towarów – w efekcie uruchomienia w bieżącym roku działalności terminalu LNG w Świnoujściu, w Szczecinie działalności firmy Copenhagen Merchants (Szczecin Bulk Terminal), co powinno znaleźć swoje przełożenie w większej wielkości przeładunków zbóż, także zwiększenia do czterech siatki połączeń portów w Szczecinie i Świnoujściu (obecnie cztery regularne serwisy kontenerowe w relacjach z i do portów europejskich).  (źr. www.morzaioceany.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet