22 sty 2016

22 sty 2016

Port Gdańsk

Przez:

Sekcja: Aktualności

Port w Gdańsku zakończył 2015 r. przeładunkiem blisko 36 mln ton towarów , 11-procentowym wzrostem obrotów towarowych rok do roku i ponad 100-procentowym wzrostem w ciągu zaledwie 8 lat. To także podwojenie wielkości statków handlowych w ciągu dekady i setki milionów złotych ulokowanych w inwestycjach w zaledwie 12 miesięcy.

Z 36 mln ton towarów (35,91 mln ton) rekordowy wolumen, blisko 15 mln ton, stanowiły paliwa płynne (20-procentowy wzrost obrotów) i rekord na miarę całej historii portu.
Bardzo dobre wyniki uzyskano w przeładunkach towarów drobnicowych – 11,8 mln ton drobnicy, tj. o ponad 5% więcej niż w rekordowym roku 2014. Warto odnotować, że to pierwszy raz w polskiej gospodarce morskiej, kiedy Port Gdańsk wysunął się na prowadzenie w zakresie obsługi ładunków drobnicowych wśród portów polskich, a to głównie za sprawą przeładunku towarów skonteneryzowanych. Port Gdańsk skutecznie obronił się przed kryzysem kontenerowym, utrzymując wysoką drugą pozycję na Bałtyku, pomimo 10-procentowego spadku liczby (TEU) obsłużonych kontenerów. Spadek ten zrekompensowany został jednak skutecznie przez wysoki tonaż ładunków skonteneryzowanych, który przekroczył poziom roku 2014 o ponad 3%.Ponad 35-procentową dynamikę wzrostu odnotowano w przeładunkach węgla, którego w 2015 roku obsłużono 4,5 mln ton (większość stanowił węgiel w relacji eksportowej, którego udział w strukturze przeładunków węgla ogółem w Gdańsku rok do roku wzrósł aż o 8%).
Niższe przeładunki względem roku 2014 zanotowano jedynie w grupie inne ładunki masowe (-4,6%) oraz zboża (-10,7%).Mimo spadku ilości przeładowanych zbóż, rezultaty osiągnięte w tej grupie w roku 2015 to trzeci najlepszy w historii wynik Portu Gdańsk w tym zakresie.
W ciągu 12 miesięcy 2015 roku ponownie odnotowano 16-procentowy wzrost wielkości statków handlowych, co na przestrzeni ostatniej dekady oznacza już podwojenie wielkości jednostek pływających w porcie.
Rekordowym obrotom towarowym towarzyszyły także istotne przedsięwzięcia inwestycyjne portu:
– zakończono pierwszy etap budowy terminalu naftowego PERN,
– zapoczątkowano rozbudowę terminalu kontenerowego DCT,
– rozbudowano intermodalny terminal kontenerowy w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego,
– zwiększono potencjał przeładunkowy Terminalu Paliw Płynnych poprzez budowę kolejnego stanowiska przeładunkowego do obsługi produktów pochodzenia naftowego,
– zakończono budowę mroźni składowej firmy PAGO na zapleczu terminalu kontenerowego DCT.
Lista projektów liczy ponad 100 pozycji projektów inwestycyjnych, w które w ciągu zaledwie 12 miesięcy sam ZMPG zainwestował blisko 100 mln PLN, tj. 3-krotnie więcej niż jeszcze przed rokiem. Jeśli doliczyć do tego zrealizowane w 2015 roku liczne inwestycje operatorów przeładunkowych i dzierżawców, łącznie ulokowany w porcie kapitał opiewałby na dużo ponad 1 mld złotych. (źr.www.portgdansk.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet