22 sty 2016

22 sty 2016

Port Gdańsk – rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego

Przez:

Sekcja: Aktualności

13 stycznia 2016r odbyła się uroczystość wieńcząca inwestycję rozbudowy intermodalnego terminalu kontenerowego, która jest pierwszym z przedsięwzięć zrealizowanych w ramach umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będącego największym jak dotąd programem inwestycyjnym dedykowanym największemu z polskich portów. nakreśliły perspektywy rozwoju portu w kontekście dalszych planów inwestycyjnych oraz systematycznie rosnącego potencjału przeładunkowego Portu Gdańsk. Koszt funkcjonującego już terminalu wyniósł ok. 30 mln euro, z czego pieniądze przekazane z unijnego programu rozwojowego stanowią 1/3 tej sumy.
Roczna zdolność przeładunkowa terminalu usytuowanego przy Nabrzeżu Szczecińskim wynosi 100 tysięcy TEU. Rozbudowa terminalu kontenerowego jest początkiem obliczonej na 5 lat serii projektów. Listę inwestycji, które w perspektywie kilku lat zaczną mieć istotny wpływ na kształtowanie się rosnącego potencjału przeładunkowego Portu Gdańsk otwiera pogłębienie Toru Wodnego w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku oraz budowa nowego uniwersalnego nabrzeża w Porcie Zewnętrznym. Koszt 5 letniego programu inwestycyjnego jest szacowany na ok. 1 mld zł.
Dopełnieniem dla wyżej wspomnianych działań jest tunel pod Martwą Wisłą. Dzięki tej inwestycji oddany właśnie do użytku intermodalny terminal kontenerowy przy Nabrzeżu Szczecińskim będzie znakomicie skomunikowany zarówno ze wszystkimi drogami krajowymi, jak i autostradą A1.
Łącznie inwestycja objęła obszar liczący blisko 4 ha, z czego 2,57 stanowiła powierzchnia przebudowy placu zewnętrznego kontenerów. Na pozostałych 1,14ha przebudowano zewnętrzny i wewnętrzny układ komunikacyjny terminalu. Wzmocniono również podłoże pod 11 tys. m2 placów manewrowych, przebudowano plac składowania kontenerów wraz z placem dla kontenerów zawierających materiały niebezpieczne. Dodatkowo wykonano portal wjazdowy oraz przedłużono stanowiska dla żurawi Kone. (źr. www.portgdansk.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet