22 sty 2016

22 sty 2016

Federacja Rosyjska – problemy z zezwoleniami na 2016 rok – Komunikat GITD

Przez:

Sekcja: Aktualności

„Uprzejmie informujemy, że w dniach 21-22 stycznia 2016 r. odbędzie się kolejne posiedzenie polsko – rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Będzie ono stanowiło kontynuację rozmów, które miały miejsce w Warszawie w dniach 21-22 grudnia
2015 r.
Głównym tematem rozmów będą konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów rosyjskich – ustawa „O kontroli państwowej wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych i o odpowiedzialności za naruszenie trybu ich wykonywania” (362- FZ) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, której postanowienia są w opinii strony polskiej niezgodne z obowiązującą umową dwustronną o międzynarodowych przewozach drogowych.
W obecnej sytuacji trudno przewidzieć rezultaty rozmów, szczególnie w odniesieniu do kontyngentu zezwoleń na 2016 rok.
Przypominamy, że rosyjskie zezwolenia drogowe z 2015 r. ważne są do dnia 31 stycznia 2016 r., co oznacza, że polskie pojazdy ciężarowe powinny opuścić terytorium Federacji Rosyjskiej najpóźniej 31 stycznia 2016 r.
Prosimy Państwa o uwzględnienie powyższej informacji przy planowaniu przewozów drogowych do Federacji Rosyjskiej po dniu 31 stycznia 2016 r.” (źr. www.gitd.gov.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet