22 sty 2016

22 sty 2016

Francja – zasady kontroli odpoczynku tygodniowego i kary

Przez:

Sekcja: Aktualności

Służby kontroli drogowej we Francji rozpoczęły regularne i wnikliwe kontrole dotyczące odpoczynków w pojeździe. Średnia wysokość nakładanych kar za powyższe naruszenia wynosi ok. 2300 Euro. Mimo iż przepisy ustawy nr 2014-790 z dnia 10 lipca 2014 r. w zakresie „walki z dumpingiem socjalnym” są w zakresie zasad kontroli odpoczynków tygodniowych niejasne, francuska policja przyjęła określone metody weryfikacji okoliczności związanych z odpoczynkiem tygodniowym. Jeżeli okazane dane wskazują , że kierowca realizował tygodniowy odpoczynek regularny we Francji, kontrolerzy żądają okazania dokumentów potwierdzających fakt spędzania odpoczynku poza pojazdem. Są nimi rachunki hotelowe, również zaświadczenia pracodawcy z podaniem okoliczności związanych z odbiorem odpoczynku (u rodziny, na bazie kontrahenta, u klienta itp). W przypadku stwierdzenia przez kontrolującego naruszenia zasad odbioru odpoczynku tygodniowego, dalsza podróż może być kontynuowana wyłącznie po opłaceniu wymierzonej kary pieniężnej. (źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet