11 sty 2016

11 sty 2016

Zasada rozstrzygania wątpliwości dotyczących treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika – interpretacja ogólna MF.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. art.2a Ordynacji podatkowej zawiera zapis zgodnie z którym niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. W związku z wątpliwościami co do stosowania tego przepisu Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 29 grudnia 2015 r., nr PK4.8022.44.2015 zajął stanowisko w kwestii:
– zakresu przedmiotowego art. 2a Ordynacji podatkowej.
– adresatów art. 2a Ordynacji podatkowej.
– podstawowych reguł stosowania art. 2a Ordynacji podatkowej.

Z interpretacją można zapoznać się na stronie www.sip.mf.gov.pl. /Źr.www.sip.mf.gov.pl- K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet