11 sty 2016

11 sty 2016

Zwolnienia lekarskie od stycznia 2016 roku

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 2016 roku lekarze mogą wystawiać zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej e-ZLA. Nie oznacza to likwidacji zwolnień papierowych ZUS ZLA. Będą one mogły być nadal wystawiane do końca 2017 r . Pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie wystawione na papierowym formularzu albo w formie elektronicznej .Elektroniczne zaświadczenie lekarskie e-ZLA po podpisaniu z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP zostanie przekazane przez lekarza do ZUS, który udostępni to zaświadczenie, bez podawania numeru statystycznego choroby, płatnikowi składek(pracodawcy) i ubezpieczonemu(pracownikowi) .Przekazanie przez ZUS zaświadczenia pracownikowi będzie możliwe o ile posiada on profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.
W przypadku, gdy pracodawca nie posiada profilu na PUE ZUS, pacjent otrzyma wydruk zaświadczenia, który będzie musiał dostarczyć pracodawcy. Wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA musi być opatrzony podpisem i pieczątką lekarza. Pracodawca, nieposiadający profilu na PUE ZUS, musi poinformować pracowników o obowiązku dostarczania przez nich wydruku e-ZLA albo zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu wydrukowanym z systemu. Również w sytuacji, gdy lekarz wystawi zaświadczenie papierowe ZUS ZLA pacjent będzie musiał je dostarczyć płatnikowi lub w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą do ZUS, tak jak dotychczas w terminie 7 dni. (Źr. www.zus.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet