1 cze 2016

1 cze 2016

Wytyczne MGMiŻS w sprawie weryfikacji wagi kontenerów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Informujemy, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieściło na stronie internetowej ministerstwa w dziale Gospodarka Morska w zakładce Bezpieczeństwo Morskie  Wytyczne Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie określania od 1 lipca 2016 r. zweryfikowanej masy kontenera (VGM) zgodnie z Prawidłem 2 Rozdziału VI Konwencji SOLAS. (D.A.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).