7 cze 2016

7 cze 2016

Prawo

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Dzienniku Ustaw z 6 czerwca 2016 r. opublikowano:

– obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 maja 2016 r. (poz. 793) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne;

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Źr,dziennikustaw.gov.pl-K.O.)/

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet