9 paź 2020

9 paź 2020

Wsparcie Rządu w planach rozwojowych Portu Gdynia

Przez:

Sekcja: Aktualności

17 września 2020r. Sejm zdecydował o dokapitalizowaniu portów kwotą obligacji w wysokości 1 mld zł, w celu zwiększenia kapitału zakładowego portów oraz budowę strategicznych elementów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów (m.in. falochronów zewnętrznych). Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ma otrzymać papiery wartościowe w wys. 150 mln euro. Środki przeznaczone zostaną na budowę falochronu zewnętrznego, który jest elementem niezbędnym dla poprawy warunków nawigacyjnych w Porcie Gdynia. Budowa nowego falochronu daje perspektywę na dalszy, dynamiczny rozwój portu. Jedną ze strategicznych inwestycji Portu Gdynia jest Port Zewnętrzny.
W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na wybór Partnera Prywatnego, który będzie zarówno budowniczym, jak i operatorem Portu Zewnętrznego. Głębokowodny Port Zewnętrzny powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie – na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron ochronny. Jego budowa stała się koniecznością w obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz prognoz w zakresie popytu na przeładunki kontenerowe w polskich portach morskich, mówiących o wzroście do poziomu około 9,5 mln TEU w 2050 roku. Więcej informacji na ten temat na stronie: https://www.gospodarkamorska.pl/wsparcie-rzadu-w-planach-rozwojowych-portu-gdynia-54294 (Źr.www.gospodarkamorska.pl-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet